MĚSTO OUROBOROS

Starobylé Hadí město pohřbené v Písečném moři po Hadích válkách, tomuto místu se také říkalo Ztracené město Ouroboros. Je to jediné známé Hadí město a objevíme zde směsici různých architektonických stylů. V centru se nachází nechvalně známá Plazivá bojová aréna. Legenda říkala, že Velký požírač odpočívá pod tímto městem a je možné, že spirály a kruhy, které se tak často objevují na kresbách a řezbách ve městě Ouroboros, by mohly odkazovat právě na jeho přítomnost. Poté, co Pythor úspěšně obrovského hada probudil, hrozivě město poničil, když se zpod něj snažil dostat. Přestože bylo velmi poškozeno, bylo toto město i nadále používáno Hadími kmeny jako centrála a existuje až do dnešních dnů.

Nindža Dojo
Blesk
Čepel Živlů
4,5 kostky
Vynalézání různých zařízení