SOUTĚSKA STAŘEŠINŮ

Soutěska stařešinů je úzká cestička v Kaňonech ozvěny a je místem, kde se odehraje konečná bitva mezi týmem nindžů a Chenem s jeho uctívači Anacondrai. Název tohoto místa odkazuje na zde vytesané sochy, které zachycují významné postavy z dějin NINJAGO. Po porážce Mistra Chena byla do soutěsky přidána socha Garmadona, která zde byla na památku jeho oběti.

Nindža Dojo
Blesk
Čepel Živlů
4,5 kostky
Vynalézání různých zařízení