Výrobky

Burnard je šílenec! Tento chichotající se blázen z lávové pustiny se směje úplně všemu. Strach vyjadřuje nervózním kdákáním, zatímco smutek plačtivým frkavým kvílením. A když se tento komický Infernit směje pořádně, chrlí oheň. Asi jediné, co zastaví Burnardův smích, je opravdu zábavný vtip – on ho totiž nepochopí!

41527 41527 Rokit 41528 41528 Niksput 41529 41529 Nurp-Naut 41530 41530 Meltus 41531 41531 Flamzer 41532 41532 Burnard 41533 41533 Globert 41534 41534 Vampos 41535 41535 Boogly