Výrobky

Rozpouštěj celé hory pomocí syčících rukou Vulka! Jednooký Vulk je silný, ale hloupý člen kmene Infernitů. Doběla rozpálené ruce Vulka dokáží protavit únikové cesty skalami a odehnat Nixely. • Nasbírej všechny tři Mixely z kmene Infernitů, abys mohl postavit MAXE!

41500 Náhled Flaina 41500 41500 Flain 41501 Náhled Vulka 41501 41501 Vulk 41502 Náhled Zorche 41502 41502 Zorch 41503 Náhled Kradera 41503 41503 Krader 41504 Náhled Seisma 41504 41504 Seismo 41505 Náhled Shuffa 41505 41505 Shuff 41506 Náhled Tesla 41506 41506 Teslo 41507 Náhled Zaptora 41507 41507 Zaptor 41508 Náhled Volectra 41508 41508 Volectro