#000000

Královská stráž

„Promiňte, pane! Není mi dovoleno mluvit!“

Vytrvalá královská stráž je naprosto oddaná své práci, což je ochrana paláce a královské rodiny. V dešti či za jasného počasí, na horkém letním slunci nebo za ledové zimní noci ho vždy najdeš, jak v pozoru stojí na svém místě a upřeně zírá před sebe se svou vysokou chlupatou čepicí na hlavě a se svou slavnostní puškou po svém boku.

Ať se ho snažíš jakkoliv rozptýlit, nikdy ani nemrkne. Můžeš mu povídat vtipy, obléct se do hloupého kostýmu anebo se ho snažit lechtat, ale on se ani nepohne. On a jeho kolegové jsou tišší, odvážní hlídači a nikdy nemluví nahlas – a to je přesně to, co ti řekne, pokud se ho zeptáš!