#000000

Rocker

„HEJ! KDO JE PŘIRAVEN NA POŘÁDNÝ ODVAZ?!“

Punkový rocker nikdy nikam nejde bez své oblíbené elektrické kytary a pokud ji má v rukou, buď si jistý(á), že rozpoutá pořádnou bouři...a tím vzbudí všechny v sousedství.

O hlučném punkovém rockerovi kolují mnohé legendy. Někteří říkají, že byl stydlivý a tichý, než ho jednoho dne zasáhl blesk. Někteří říkají, že přísahal, že bude hrát, dokud jeho muzika nepřinese světový mír. Ale ať už věříš čemukoliv, všichni se shodnou na tom, že je punkový rocker je velmi, velmi, velmi HLUČNÝ!