#000000

Soudce

„Tohle rozsoudím já!“

Přísný soudce musí mít ve všem poslední slovo. Když je soudní řízení zahájeno, je rukou spravedlnosti, urovnává hádky a odděluje nevinné od vinných za pomoci své moudrosti, rozsáhlých znalostí práva a svého mocného dřevěného kladívka.

Když je mimo soudní síň, rozsuzuje vše, co vidí. Jak dobře jsou květiny naaranžovány, jak chutné jsou přísady v jeho hamburgeru a jak talentovaní muzikanti jsou lidé, kteří si pískají, když jdou. Každý těžký rozsudek, který vykoná, zpečetí klepnutím svého kladívka a tím ztvrdí, že věc byla rozhodnuta jednou provždy!