Hladomorna - prezentace modelu (anglická verze)

1 1. 2015

Prezentace modelu Hladomorna.