Teta May

Teta May Parker je nejdůležitější osobou v životě Petera Parkera. Navzdory svému stáří se o Petera skvěle stará a neustále se strachuje o jeho zdraví a pohodlí. Díky tomu, že se Peterovi daří držet své tajemství v utajení, nikdy neměla podezření, že by její křehce vypadající synovec mohl potají riskovat svůj život a lézt po zdech jako super hrdina Spider-Man... Nebo něco tuší?

fighting
3
strength
3
intelligence
4
speed
2