Podmínky použití pro LEGO® aplikace

V platnosti od května 2019

Úvod

Tuto aplikaci vám poskytuje LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR č. 47458714.

LEGO System A/S a všechny entity, které jsou pod jeho kontrolou nebo jsou k němu přidružené, jsou zde nazývány “TLG”, „my“, „nás“ nebo „naše“.

Užíváním jakékoliv TLG aplikace anebo zaškrtnutím okénka, které uvádí, že přijímáte nebo souhlasíte s těmito podmínkami, potvrzujete souhlas s těmito podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, nesmíte používat aplikaci TLG. Aniž bychom omezovali obecnost dříve zmíněného, potvrzujete, že toto uvážení obsahuje vaše používání TLG aplikací a přijetí dat, materiálů a informací dostupných na nebo díky TLG aplikacím.

Můžete kontaktovat TLG prostřednictvím dopisu na adrese LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Dánsko, nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Zpracovávání osobních informací a použití cookies

Naše pravidla nakládání s osobními údaji a pravidla cookies jsou součástí těchto podmínek a můžete je najít na:
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy a https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Pro informace ohledně zpracovávání osobních dat získaných od dětí si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Jakákoliv třetí strana jednající jménem TLG je vázána stejnými pravidly a principy jako TLG.

Používání obsahu

Všechny informace, materiály, funkce a jiný obsah („Obsah“) obsažený v TLG aplikacích jsou naším licencovaným majetkem nebo licencovaným majetkem našich udělitelů a držitelů licence. Všechny ochranné známky, známky služeb, obchodní názvy a obchodní vzhled jsou naším majetkem a/nebo majetkem našich udělitelů nebo držitelů licence. Můžeme zabránit vašemu dalšímu přístupu do TLG aplikací, změnit je nebo vymazat obsah nebo funkce v jakémkoliv rozsahu, v libovolnou chvíli a z jakéhokoliv důvod nebo bez udání důvodu.

Souhlasíte, že nebudete kopírovat, prodávat nebo zpětně analyzovat obsah a že nebudete obsah používat jinak než jako uživatel nebo tak, jak bude potřeba pro používání obsahu.

Účty

Některé služby v aplikacích TLG povolují nebo vyžadují, abyste si vytvořili účet LEGO ID, abyste se mohli účastnit anebo si zajišťovat výhody navíc. Podívejte se prosím na všeobecné podmínky pro LEGO ID na adrese https://identity.lego.com/en-US/terms.

Můžeme ukončit nebo omezit vaše používání kterékoliv TLG aplikace nebo její části v případě, že nedodržíte zmíněné všeobecné podmínky pro LEGO ID nebo jakékoliv jiné speciální podmínky spojené s určitou službou.

Dodavatelé aplikací / obchody

Berte na vědomí, že tyto podmínky použití jsou uzavřeny pouze mezi vámi a námi, ne s aplikací. Dodavatelé/obchody, např. Apple, Inc., Amazon, Samsung atd. (dodavatelé aplikací). Pouze my, ne dodavatelé aplikací, jsme zodpovědní za TLG aplikace a služby a obsah v nich obsažené. Obě strany souhlasí, že dodavatel aplikace nemá povinnost poskytovat údržbové a podpůrné služby v rámci TLG aplikací.

V maximálním možném rozsahu povoleném příslušným zákonem nemá dodavatel aplikace povinnost dávat jakoukoliv záruku v rámci TLG aplikací.

Souhlasíte, že my, a ne dodavatelé aplikace, jsme zodpovědní za plnění jakýchkoliv vašich reklamací nebo reklamací třetí strany v rámci TLG aplikací nebo vašeho vlastnictví a/nebo použití TLG aplikací včetně, ale ne pouze: (i) reklamací na právní odpovědnost za produkt; (ii) jakékoliv reklamace, které nedokáže TLG aplikace vyhovět v rámci příslušného zákona nebo regulačního požadavku; a (iii) reklamace, které vyvstanou v rámci ochrany zákazníka nebo podobné legislativy.

Souhlasíte, že my, a ne dodavatelé aplikace, jsme zodpovědní za vyšetřování, obranu, nápravu a odstranění jakéhokoliv požadavku týkajícího se narušení intelektuálního majetku ve spojení s TLG aplikacemi nebo vašeho vlastnictví a používání TLG aplikací.

Slibujete a zaručujete, že (i) nežijete v zemi, na kterou je uvaleno embargo vlády Spojených států amerických jako na „terorismus podporující“ zemi; a (ii) nejste na jakémkoli seznamu zakázaných či nepovolených subjektů vlády Spojených států amerických.

Souhlasíte vyhovět všem příslušným podmínkám dohody třetí strany, pokud používáte TLG aplikace (např. nesmíte porušovat podmínky dohody s poskytovatelem bezdrátových služeb, pokud používáte TLG aplikace).

Strany souhlasí, že dodavatelé aplikací a jejich dceřiné společnosti jsou třetí stranou, která prospívá z těchto podmínek použití. V rámci vašeho souhlasu s podmínkami použití budou mít dodavatelé aplikací právo (a budou uvažováni, jako by toto právo přijali) prosazovat podmínky použití na vás jako třetí straně z tohoto prospívající.

Souhlasíte, že vaše používání TLG aplikací podléhá pravidlům použití, které předem předkládají dodavatelé aplikací ve svých podmínkách služeb pro stažení aplikací přes dodavatele aplikace.

Odškodnění

Jste zodpovědní za udržování uživatelského jména, hesla, vašeho účtu a také aktivit na vašem účtu v tajnosti. V možném rozsahu příslušného práva tímto souhlasíte odškodnit, bránit, udržovat nás, naše udělitele a držitele licence, dodavatele, agenty, zástupce a další oprávněné uživatele a všechny dealery, distributory, poskytovatele služeb a dodavatele předchozích entit, a také všechny úředníky, ředitele, vlastníky, zaměstnance, agenty, zástupce a další přiřazené osoby dříve zmíněných entit (společně „Odškodnitelné strany“) v bezpečí proti jakýmkoliv ztrátám, škodám, závazkům a poplatkům (včetně výloh za právní narovnání a zákonných či jiných poplatků a výdajů za vyšetřování nebo bránění jakýmkoliv protiprávním akcím nebo jejich hrozbě) vzniklým odškodnitelným stranám ve spojení s vyvstávajícími požadavky kvůli vašemu porušení podmínek použití anebo kvůli požadavkům spojeným s vaším používáním TLG aplikací a/nebo vašich účtů. Měli byste nám pomoci, jak to jen bude ve vašich silách, při hledání řešení jakéhokoliv našeho požadavku. Vyhrazujeme si právo, na naše vlastní výdaje, zaměstnat samostatné poradce a určit ideální obranu a řízení jakéhokoliv problému jinak určeného k vašemu odškodnění.

Problematika jurisdikce a místních soudů

Tyto podmínky použití se řídí a jsou interpretovány v souladu se zákony Dánska, aniž by byly uvedeny v platnost jakékoliv principy konfliktů se zákonem. Souhlasíte, že jakákoliv zákonná žaloba nebo spravedlivý nárok vyvstávající z nebo spojený s těmito podmínkami použití nebo TLG aplikacemi musí být podány, a že soud o nich rozhodující leží pouze v Dánsku, také tímto souhlasíte a podřizujete se osobní jurisdikci takových soudů za účelem soudního sporu ohledně takové žaloby. Berte, prosím, na vědomí, že závazné zákony vás mohou v jiných jurisdikcích opravňovat k podání žaloby. Nedáváme žádnou záruku, že obsah kterékoliv TLG aplikace je v souladu a je možné je používat na jakémkoliv určitém místě. Ti, kteří si zvolí vstoupit do TLG aplikací, tak činí z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za plnění všech příslušných zákonů včetně příslušných místních zákonů.

Dodatek

Tyto podmínky použití můžeme kdykoliv doplnit (upravením, vymazáním a/nebo přidáním části). Pokud vytvoříme k těmto podmínkám použití materiální dodatek, upozorníme vás o něm zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, a/nebo zasláním upozornění o dodatku na stránkách, které jsou chráněny těmito podmínkami použití, nebo přes relevantní App store nebo přes aplikaci samotnou. Jakékoliv z těchto dodatků k podmínkám použití budou platné třicet (30) dní po doručení upozornění e-mailem. Jakmile aplikaci používáte třicet (30) kalendářních dnů, souhlasíte s jakýmikoliv materiálními dodatky. Berte, prosím, na vědomí, že jste neustále zodpovědní za aktualizaci svých osobních údajů, abyste nám poskytli svou současnou e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, není platná anebo není z jiných důvodů použitelná k doručení výše zmíněných upozornění, naše odeslání e-mailu obsahující takové upozornění bude znamenat platnost tohoto upozornění a dodatků v něm obsažených.