Nařízení REACH

Informace o látkách uvedených na kandidátském seznamu REACH

Všechny naše produkty splňují nebo přesahují nejpřísnější požadavky na kvalitu a bezpečnost.

Další našich produktů (sady 60215 Hasičská stanice, 60209 Letecká policie a loupež diamantu, 60216 Hasiči v centru města, 60246 Policejní stanice) obsahují lithiovou knoflíkovou baterii (typ CR1216). Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,2-dimethoxyethan, ethylenglykol dimethylether“ (EGDME) v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Další čtyři produkty (45601, 45610, 45678 a 45302) obsahují lithium-polymerovou baterii. Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,3-propansulton (CAS č. 1120-71-4)“ v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Zmíněné látky jsou uvedeny v současné verzi kandidátského seznamu REACH Evropské agentury pro chemické látky. Podle nařízení EU (článek 33, 19072006 REACH) jsme povinni informovat, pokud by takové látky mohly být přítomny i jen ve velmi malém množství.

To ovšem nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a uživatelé nebudou za běžných podmínek látce vystaveni.

Žádné jiné LEGO produkty, než jsou ty uvedené výše, neobsahují látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu REACH v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Chraňte životní prostředí a nevyhazujte baterie nebo výrobky s bateriemi do domovního odpadu. Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

Více informací o bezpečnosti produktů lze získat na stránce www.LEGO.com/aboutus/responsibility nebo na telefonním čísle 00800 5346 5555.