Nařízení REACH

Informace o látkách uvedených na kandidátském seznamu REACH

Následující produkty obsahují lithiovou mincovou baterii (typu CR1216). Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,2-dimethoxyethan, ethylenglykol dimethylether“ (EGDME) v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

  • 60215 – Fire station
  • 60209 – Sky Police Diamond Heist
  • 60216 – Downtown Fire Brigade
  • 60246 – Police Station

Následující produkty obsahují lithium-polymerovou baterii. Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,3-propansulton (CAS č. 1120-71-4)“ v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

  • 45601 – Technic large hub
  • 45610 – Technic large hub battery
  • 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
  • 45302 – Smart Hub Rechargeable Battery
  • 51515 – Robot Inventor

Zmíněné látky jsou uvedeny v současné verzi kandidátského seznamu REACH Evropské agentury pro chemické látky. Podle nařízení EU (článek 33, 1907/2006 REACH) jsme povinni informovat, pokud by takové látky mohly být přítomny i jen ve velmi malém množství.

To ovšem nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a uživatelé nebudou za běžných podmínek látce vystaveni.

Žádné jiné LEGO produkty, než jsou ty uvedené výše, neobsahují látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu REACH v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Chraňte životní prostředí a nevyhazujte baterie nebo výrobky obsahující baterie do domovního odpadu. Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

Více informací o bezpečnosti produktů lze získat na stránce www.LEGO.com/aboutus/responsibility nebo na telefonním čísle 00800 5346 5555.