Nařízení REACH

Informace o látkách uvedených na kandidátském seznamu REACH

Následující produkty obsahují lithium-polymerovou baterii. Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,3-propansulton (CAS č. 1120-71-4)“ v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 45601 – Technic large hub

 • 45610 – Technic large hub battery

 • 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set

 • 51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub

 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Následující produkty obsahují diodu nainstalovanou na nepřístupné obvodové desce. Výrobce nás informoval, že může obsahovat „olovo (CAS č. 7439-92-1)“ v množství přesahujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Následující produkty obsahují piezoelektrický materiál na nepřístupném místě. Výrobce nás informoval, že může obsahovat „titaničitan-zirkoničitan olovnatý (CAS č. 12626-81-2)“ v množství přesahujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Následující produkty zahrnují displej s nepřístupnou polarizační fólií, o níž nás výrobce informoval, že obsahuje „2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (Číslo CAS 25973-55-1)“ v množství přesahujícím 0,1 % (dle hmotnosti).

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course
 • 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
 • 71403 – Adventures with Peach Starter Course

Zmíněné látky jsou uvedeny v současné verzi kandidátského seznamu REACH Evropské agentury pro chemické látky. Podle nařízení EU (článek 33, 1907/2006 REACH) jsme povinni informovat, pokud by takové látky mohly být přítomny i jen ve velmi malém množství.

To ovšem nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a uživatelé nebudou za běžných podmínek látce vystaveni.

Žádné jiné LEGO produkty, než jsou ty uvedené výše, neobsahují látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu REACH v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Chraňte životní prostředí a nevyhazujte baterie nebo výrobky obsahující baterie do domovního odpadu. Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

Více informací o bezpečnosti produktů lze získat na stránce www.LEGO.com/aboutus/responsibility nebo na telefonním čísle 00800 5346 5555.