Nařízení REACH

Informace o látkách uvedených na kandidátském seznamu REACH

Následující produkty obsahují lithiovou mincovou baterii (typu CR1216). Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,2-dimethoxyethan, ethylenglykol dimethylether“ (EGDME) v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 60215 – Hasičská stanice
 • 60209 – Letecká policie a loupež diamantu
 • 60216 – Hasiči v centru města
 • 60246 – Policejní stanice

Následující produkty obsahují lithium-polymerovou baterii. Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,3-propansulton (CAS č. 1120-71-4)“ v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 45601 – Velký hub Technic
 • 45610 – Baterie velkého hubu Technic
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 45302 – Dobíjecí baterie Smarthubu
 • 51515 – Robotí vynálezce

Následující produkty obsahují diodu nainstalovanou na nepřístupné obvodové desce. Výrobce nás informoval, že může obsahovat „olovo (CAS č. 7439-92-1)“ v množství přesahujícím 0,1 % (hmotnosti).

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor

Zmíněné látky jsou uvedeny v současné verzi kandidátského seznamu REACH Evropské agentury pro chemické látky. Podle nařízení EU (článek 33, 1907/2006 REACH) jsme povinni informovat, pokud by takové látky mohly být přítomny i jen ve velmi malém množství.

To ovšem nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a uživatelé nebudou za běžných podmínek látce vystaveni.

Žádné jiné LEGO produkty, než jsou ty uvedené výše, neobsahují látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu REACH v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).

Chraňte životní prostředí a nevyhazujte baterie nebo výrobky obsahující baterie do domovního odpadu. Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

Více informací o bezpečnosti produktů lze získat na stránce www.LEGO.com/aboutus/responsibility nebo na telefonním čísle 00800 5346 5555.