Zásady ochrany osobních údajů

Poslední úprava: 20. června 2018

TRUSTe

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v našich zásadách ochrany osobních údajů! Je skvělé, že se chcete dozvědět více informací o tom, jak chráníme vaše údaje. V těchto zásadách najdete informace o tom, jak spravujeme vaše osobní údaje, když navštívíte náš web (bez ohledu na to, odkud nás navštěvujete) nebo když použijete naše služby nebo aplikace. V zásadách také naleznete informace o vašich právech na soukromí a zákonné ochraně.

Pokud tedy hledáte více informací o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, jste na správném místě!

Na začátek bychom chtěli uvést několik praktických a velmi důležitých podrobností!

Kdo jsme

LEGO Group tvoří několik různých právních subjektů po celém světě. Další informace o LEGO Group najdete zde. https://www.lego.com/aboutus

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány jménem všech společností v LEGO Group. Všechny společnosti v LEGO Group se rozhodly, že dánská společnost LEGO System A/S bude naším globálním správcem údajů (odpovědným za údaje). Když v těchto zásadách používáme termíny „my“, „nás“, „naše“, mluvíme o společnosti LEGO System A/S.

Jak nás kontaktovat

Určili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), který je odpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte DPO na adrese:

LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund
Denmark
Att: Data Protection Officer
Nebo na e-mailové adrese: privacy.officer@LEGO.com
Telefon: +44 1 753 826 000

Uveďte své jméno a příslušnou společnost LEGO Group, pokud ji znáte. Pokud tuto informaci neznáte, nic se neděje. Budeme s vaší žádostí nakládat, jako kdyby se otázka týkala přímo společnosti LEGO System A/S.

Vaše práva jako osoby, o které máme osobní údaje (subjekt údajů)

Informace o účtu můžete změnit sami jejich úpravou v rámci nastavení účtu. Pokud se chcete odhlásit z odběru například bulletinů nebo marketingových e-mailů, můžete to udělat pomocí odkazů v těchto e-mailech. Pokud chcete odstranit umístěné cookies, v našich zásadách používání cookies najdete informace, jak na to (další informace najdete dále v těchto zásadách v části Cookies).

Kdykoli držíme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, máte následující práva:

 1. Právo na přístup – máte právo vyžádat si kopii informací, které o vás máme.
 2. Právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, které o vás máme.
 3. Právo být zapomenut – za určitých okolností můžete požadovat, aby byly údaje, které o vás máme, vymazány z našich záznamů. Máme-li zákonnou povinnost uchovávat informace nebo pokud je to nemožné nebo nepřiměřené, neodstraníme je, ale budeme je uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, a v datových systémech máme nastavené časové limity.
 4. Právo na omezení zpracování – za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování dat.
 5. Právo na přenositelnost – máte právo na to, aby byly údaje, které o vás máme, přeneseny do jiné organizace.
 6. Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti některým typům zpracování, jako je například přímý marketing.
 7. Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování – také máte právo, aby o vás přímá rozhodnutí nečinil počítač (to nezahrnuje obecný marketing na základě vašeho věku nebo pohlaví).
 8. Právo na soudní přezkum – pokud odmítneme vaši žádost podle práva na přístup, sdělíme vám důvod. Máte právo si stěžovat.

Před tím, než nás kontaktujete, mějte na paměti jednu věc. Naše weby a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nevlastníme a nespadají pod naši kontrolu. Může se například jednat o platformy či služby sociálních médií. Nejsme odpovědní za metody ochrany osobních údajů těchto webů. Pokud tedy máte otázky ohledně takových webů, musíte kontaktovat přímo je. Také vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů dalších webů, protože je pravděpodobné, že také shromažďují, ukládají, používají a sdílejí vaše osobní údaje.

Stížnosti na naše chování

Máte právo si stěžovat, pokud budete mít pocit, že LEGO Group nesplňuje své povinnosti ohledně vašich údajů.

V LEGO Group máme globálního pověřence pro ochranu osobních údajů, který vaše stížnosti bere velmi vážně. Našeho globálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese privacy.officer@lego.com. Do 5 dnů vám zašleme potvrzení a uděláme vše pro to, abychom problém vyřešili do 1 měsíce. Pokud je problém složitý nebo vyžaduje mnoho práce, může to trvat déle. Budeme vás o tom však informovat.

Vždy máte právo stěžovat si úřadům, ale protože bereme problematiku ochrany osobních údajů velmi vážně, byli bychom rádi, kdybyste nejdříve kontaktovali nás. Úřad, který na nás dohlíží, je dánský úřad pro ochranu údajů. Další informace najdete na jejich webu: https://www.datatilsynet.dk/.

Můžete si stěžovat:

 1. na způsob zpracování vašich osobních údajů;
 2. na zpracování žádosti o přístup k datům;
 3. na zpracování vaší stížnosti;
 4. odvolat se proti rozhodnutí učiněnému po stížnosti.

Naše pravidla shromažďování údajů

Ochranu vašeho soukromí bereme velmi vážně, proto vás žádáme pouze o informace, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat skvělé služby.

Kdykoli sbíráme údaje zákazníků, ujišťujeme se o následujícím:

– Žádáme o váš souhlas se shromažďováním údajů
– Používáme údaje pouze za schváleným účelem a po nezbytně nutnou dobu
– Splníme minimálně místní zákony na ochranu údajů v zemi, ve které vám poskytujeme službu prostřednictvím našeho webu nebo aplikací.
– Uchováváme údaje, které máme zákonnou povinnost zaznamenávat
– Vysvětlíme vám, proč údaje potřebujeme a jak je použijeme (pokud nemáme oprávněný důvod tak neučinit)
– Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme informace o ochraně osobních údajů (údaje můžeme také kontrolovat proti dalším databázím, abychom se ujistili o jejich správnosti)
– Nesdílíme údaje s nikým jiným, pokud k tomu nemáme právní nebo oprávněný důvod nebo váš souhlas nebo souhlas vašeho rodiče, pokud jste mladší 16 let.

Shromažďování údajů v našich online kanálech

Shromažďujeme od vás osobní a anonymní informace, když navštívíte některý z našich webů na doméně LEGO.com nebo když použijete některou z našich aplikací. Když navštívíte naše online kanály, můžete si ověřit, zda údaje shromažďujeme, v podmínkách a ujednáních příslušného webu.

Informace získáváme také prostřednictvím třetích stran, když navštívíte naši stránku na webech nebo kanálech sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Wechat atd.).

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

Když navštívíte některý z těchto online kanálů, můžeme shromažďovat následující informace:

– Registrační informace, které používáme, abychom vám pomohli vytvořit účet (například jméno, země, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo).
– Platební nebo transakční informace, které používáme, když si kupujete produkty nebo používáte online služby (například poštovní adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty).
– Informace o vaší poloze nebo IP adrese, které používáme, abychom vám nabídli relevantní obsah.
– Informace, které jste veřejně sdíleli v našich fórech.
– Informace, které jste odeslali osobě nebo skupině prostřednictvím našich služeb zpráv, chatu nebo poštovních služeb.
– Informace, které jste poskytli při používání našich online kanálů nebo kanálů třetích stran (jako jsou sociální sítě) nebo při propojení registračního účtu LEGO s platformou třetí strany.

Proč potřebujeme osobní údaje zpracovávat

V právním smyslu způsob, jakým zpracováváme údaje, popisuje to, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme, sdílíme a odstraňujeme údaje, které získáme od zákazníků. Když sdílíte osobní údaje v našich online kanálech, zpracujeme je podle popisu v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Protože jsme globální společnost, která prodává hračky přímo zákazníkům a nabízí našim fanouškům mnoho různých zážitků, potřebujeme zpracovávat osobní údaje za následujícími účely:

– Aby si zákazníci mohli kupovat produkty z našeho online LEGO obchodu a nechat si je doručit na požadované místo
– Aby se zákazníci mohli registrovat k účtům a službám, které chtějí používat
– Aby zákazníci mohli využívat online a offline LEGO produkty, které jsme pro ně vytvořili
– Aby uživatelé mohli sdílet informace v našich veřejných fórech
– Abychom mohli posílat zákazníkům informace, o které nás požádali, nebo jim odpovídat na jejich otázky
– Abychom mohli zákazníky požádat o zpětnou vazbu ohledně našich služeb prostřednictvím dotazníků a průzkumů
– Abychom mohli poskytovat zákazníkům relevantní marketingové informace o našich produktech.

Mějte na paměti, že pokud používáte služby LEGO prostřednictvím kanálů třetích stran, jako jsou sociální média nebo aplikace LEGO, mohou být vaše osobní údaje také zpracovávány podle jejich postupů ochrany osobních údajů.

Při zpracovávání vašich osobních údajů pro určité služby a produkty můžeme používat procesy automatizovaného rozhodování. Příkladem jsou naše snahy o prevenci a zjišťování podvodů na webu shop.LEGO.com. Pokud nejste s přesností automatického procesu spokojeni, můžete zažádat o manuální překontrolování.

Jak osobní údaje zpracováváme

Když navštívíte naše online kanály nebo když použijete weby nebo platformy třetích stran, ke zpracování vašich osobních údajů používáme technologie, jako jsou cookies, soubory Flash cookie, pixely a webové signály (beacons).

Další informace, včetně informací o tom, jak odstranit cookies umístěné ve vašem zařízení a jak zabránit, aby k jejich umístění došlo, najdete v zásadách používání cookies!

Mějte na paměti, že pokud na svém zařízení zakážete funkce cookies, některé z našich služeb a funkcí na webu nemusí fungovat.

Také shromažďujeme informace z jiných spolehlivých zdrojů, abychom mohli aktualizovat nebo doplnit osobní údaje, které jsme získali.

Sdílení informací s důvěryhodnými dceřinými společnostmi (další společnosti LEGO)

Naše dceřiné společnosti (další společnosti v LEGO Group) mohou někdy potřebovat přístup k vašim informacím, aby vám mohly poskytovat služby naším jménem. Protože LEGO Group na vašem soukromí velmi záleží, rozhodli jsme se implementovat stejnou ochranu soukromí po celém světě, abyste se mohli cítit v bezpečí bez ohledu na to, která společnost LEGO Group vaše údaje používá. Z právního hlediska budou poté jiné společnosti LEGO Group vystupovat jako zpracovatelé údajů a budou se na ně vztahovat zákony na ochranu údajů. Vaše osobní údaje potřebují k následujícím účelům:

– Poskytování vyžádaných produktů a služeb
– Kontakt ohledně účtů a transakcí
– Odesílání informací o našich webech, aplikacích a zásadách
– Odesílání bulletinů, k jejichž odběru jste se přihlásili (kdykoli se můžete odhlásit)
– Zpracovávání informací, které je dceřiná společnost formálně vázána zpracovávat naším jménem, například zpracování vašeho nákupu, správa aktivity na účtu LEGO ID nebo údajů o účtu VIP.
– Identifikace, kontrola a ukončení aktivit, které mohou porušovat naše zásady nebo zákon

Sdílení informací na veřejných fórech a chatu

Protože si naše veřejná fóra a chatovací služby může přečíst kdokoli, všechny osobní údaje, které v nich sdílíte, mohou být zobrazeny veřejně. Pokud chcete, abychom odebrali osobní údaje z veřejných oblastí webu, obraťte se e-mailem na zákaznický servis. Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci vaše osobní údaje odebrat, daný důvod vám sdělíme. Pokud jste mladší 16 let, k používání našich veřejných fór a chatů budete potřebovat souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Sdílení LEGO ID

LEGO ID můžete používat na webech třetích stran našich spolehlivých partnerů, takže si můžete zahrát virtuální hry bez nutnosti vytvoření samostatného účtu. Pokud se rozhodnete použít LEGO ID, budeme mít přístup k některým informacím, které poskytnete na webech třetích stran. Tyto informace budeme shromažďovat, ukládat, používat a zpracovávat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Weby třetích stran budou mít také přístup k některým informacím z vašeho profilu LEGO ID, abyste se mohli účastnit zážitků na jejich webech. Pokud chcete zjistit další informace o tom, jak vaše údaje používají, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Sdílení informací na sociálních médiích (funkce) a widgetech

Některé z našich webových stránek mohou zahrnovat odkazy na sociální média (např. tlačítko To se mi líbí Facebooku), widgety (např. tlačítko Sdílet), a interaktivní miniprogramy. Pokud kliknete na některý z těchto odkazů, funkce mohou zaznamenat vaši IP adresu a informace, které stránky jste navštívili. Funkce mohou také používat cookies ke správnému fungování funkce. Widgety a funkce sociálních médii jsou hostovány třetími stranami nebo mohou být hostovány přímo na našem webu. Když používáte tyto funkce a widgety, vaše osobní údaje budou zpracovány těmito třetími stranami podle jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Sdílení informací s jinými společnostmi

Seznam kategorií důvěryhodných třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše informace, najdete zde.
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet mimo LEGO Group s následujícími výjimkami:

– Když potřebujeme vynutit podmínky použití nebo zásady, o jejichž přijetí zákazníky žádáme;
– Když potřebujeme chránit bezpečnost, práva a majetek našich zákazníků nebo externích partnerů;
– Když potřebujeme splnit právní postupy nebo když zveřejnění údajů vyžaduje zákon;
– Když žádáme jiné společnosti, jako jsou například dopravci, poskytovatelé dopravních služeb a skladování, poskytovatelé plateb, poskytovatelé IT platforem, poskytovatelé služeb zjišťování a prevence podvodů, poskytovatelé průzkumů, poskytovatelé produktových katalogů a poskytovatelé zákaznických služeb, aby poskytovaly služby naším jménem. S těmito společnostmi máme uzavřeny smlouvy, abychom se ujistili, že používají vaše osobní údaje pouze pro smluvené služby a plní právní povinnosti.
– Když ukládáme vaše údaje pomocí bezpečných cloudových služeb/zařízení. S těmito společnostmi máme uzavřeny smlouvy, abychom se ujistili, že používají vaše osobní údaje pouze pro smluvené služby a plní právní povinnosti.
– V případě, že by bylo kvůli fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv nutné sdílet informace se třetí stranou, zaslali bychom vám e-mail a zveřejnili na našem webu upozornění ohledně změny vlastníka, informovali bychom vás o tom, jak budou vaše údaje používány, a nabídli vám možnosti, jak máme s vašimi osobními údaji nakládat;
– Když nám dáte souhlas se sdílením vašich informací se třetími stranami, aby vám mohly zasílat informace o produktech a propagačních akcích (z odběru těchto e-mailů se můžete odhlásit kontaktováním našeho týmu LEGO zákaznického servisu, ačkoli v některých případech musíte kontaktovat přímo třetí stranu);
– Když nám dáte souhlas se sdílením vašich informací se třetími stranami, aby vám mohly poskytovat informace o marketingových a propagačních akcích týkajících se našich produktů (například přizpůsobené reklamy poskytované prostřednictvím platformy sociálních médií). Z odběru takových marketingových materiálů se můžete odhlásit přizpůsobením nastavení cookies na vašem zařízení. V některých případech také musíte kontaktovat přímo třetí stranu (v případě sociálních médií přizpůsobit nastavení soukromí a požádat o vymazání shromážděných informací ze strany webu třetí strany)
– Když nás požádáte o sdílení osobních údajů s weby nebo platformami třetích stran, jako jsou sociální sítě. Po sdílení budou vaše osobní údaje zpracovány těmito třetími stranami podle jejich vlastních zásad ochrany osobních údajů

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu aktivity vašeho účtu nebo po dobu nutnou k poskytování služeb. Pro všechny kategorie osobních údajů, které zpracováváme, máme tzv. retenční zásady.

Pokud chcete zrušit svůj účet nebo chcete, abychom odstranili vaše údaje, budeme uchovávat pouze informace, které potřebujeme z právních důvodů, k řešení sporů a k vynucení našich smluv.

Naše zásady používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížeč umístí do vašeho počítače nebo zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Po přečtení webovým prohlížečem však může poskytnout uživatelsky příznivý servis dané stránce, např. zapamatování si předchozích nákupů či detailů o zákazníkovi.

Stejně jako většina webů shromažďují naše online kanály a aplikace určité informace (například informace o IP adresách, prohlížečích, poskytovatelích internetových služeb, odkazujících stránkách, operačních systémech, datových razítcích, časových razítcích a datech o navštívených stránkách). Tyto informace nebudou spojeny s žádnými dalšími informacemi o vaší osobě, pokud nám k tomu nedáte souhlas.

My i naši externí partneři pro sledování používáme technologie úložiště prohlížeče, úložiště aplikace, cookies, pixelů, webových signálů (beacons), skriptů a značek k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů v rámci našeho webu a shromažďování demografických informací o celkové uživatelské základně. Od našich externích partnerů pro sledování můžeme získávat hlášení o těchto informacích na jednotlivé a souhrnné bázi. Další informace o souborech cookies najdete v našich zásadách používání cookies.

TRUSTe

Bezpečnost dětí online

Velmi nám záleží na tom, aby byly děti na internetu v bezpečí. Zavedli jsme dodatečné postupy ochrany soukromí, abychom zajistili, že jsou naši mladší fanoušci při používání našich online kanálů v bezpečí. Některé funkce jsou omezeny na základě věku, aby děti nemohly tyto funkce použít nedopatřením. Také vynakládáme přiměřenou péči k zajištění toho, abychom vědomě neshromažďovali, neukládali, nepoužívali nebo nezpracovávali osobní údaje od dětí, které využily těchto funkcí bez náležitého souhlasu rodičů.

Přidali jsme se k digitálnímu programu ochrany dětí, který každoročně kontroluje naši společnost a ujišťuje se, že při online interakci s dětmi postupujeme podle pravidel.

Také se řídíme všemi příslušnými zákony pro děti od 13 do 18 let a s ohledem na osobní údaje považujeme všechny osoby mladší 16 let za nezletilé.

Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy.officer@lego.com.

Pokud stále máte dotazy ohledně soukromí a údajů, které jsme uspokojivě nevyřešili, kontaktujte (zdarma) externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Chcete-li zobrazit seznam vlastností krytých naším poskytovatelem řešení sporů, klikněte na pečeť v horní části této sekce.

Když zpracováváme osobní údaje dětí, provádíme dodatečné kroky k ochraně jejich soukromí, mezi které patří:

– Informování rodičů, jaké osobní údaje od dětí shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme, a vysvětlení, zda informace sdílíme
– Splnění právních požadavků požádáním o souhlas rodiče se shromažďováním, používáním a zpracováváním údajů dětí a požádáním o souhlas se zasíláním informací o produktech a službách dětem
– Omezení způsobu, jakým shromažďujeme, ukládáme, používáme a zpracováváme osobní údaje od dětí, aby byla shromažďována pouze data, která jsou nutná, aby se děti mohly účastnit online aktivit
– Udělení přístupu nebo možnosti přístupu rodičům k osobním údajům, které jsme od dětí shromáždili. Rodiče také mohou požádat, aby osobní údaje jejich dětí byly změněny nebo odstraněny

Shromažďování a používání informací o dětech

Ačkoli jsou některé naše weby, kanály a aplikace určené pro rodiny a uživatele každého věku, jiné jsou určeny primárně pro děti. Kdykoli získáme osobní údaje od dítěte, uchováváme je pouze po dobu nezbytnou pro poskytování služby, nebo po dobu vyžadovanou zákonem.

Ačkoli si děti můžou vybrat, zda s námi informace budou sdílet, na našich webech existují funkce, které nebudou fungovat, pokud nám své informace neposkytnou. U funkcí, které k fungování potřebují osobní údaje, budeme žádat pouze informace, které jsou přiměřeně nutné k účasti na aktivitě.

Zde jsou některé příklady toho, kdy shromažďujeme údaje dětí:

– ##### Když se děti registrují online
Děti se mohou na našich webech registrovat, aby mohly využívat různé funkce, včetně obsahu, her a soutěží. Během registrace můžeme děti požádat o zadání e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků a křestního jména, pohlaví, data narození, uživatelského jména a hesla dítěte. Tyto informace používáme z bezpečnostních důvodů a pro rozesílání upozornění. Důrazně dětem doporučujeme, aby si vytvořily uživatelské jméno, které nebude obsahovat žádné osobní údaje.

– ##### Když děti sdílejí jimi vytvořený obsah
Některé weby umožňují dětem vytvářet nebo používat vlastní obsah. Protože osobní údaje od dětí vyžadují jen některé z těchto funkcí, ne všechny aktivity vyžadují souhlas rodiče nebo opatrovníka. Kdykoli může aktivita potenciálně umožňovat dětem sdílet osobní údaje, kontrolujeme obsah sami a ujistíme se, že byly osobní údaje odebrány, nebo požádáme o svolení se shromažďováním údajů rodiče nebo opatrovníka. Mezi typy osobních údajů, které s námi děti v minulosti sdílely, patří příběhy, pole umožňující zadání textu, obrázky umožňují zadání textu a dalších informací, fotografie vašeho dítěte, zvukové záznamy, video a jiné typy obsahu nebo trvalé identifikátory, které nějakým způsobem dítě jasně identifikují. Pokud mimo shromažďování obsahu zahrnujícího osobní údaje plánujeme také sdílení obsahu veřejně nebo pro použití třetích stran, požádáme rodiče nebo opatrovníka o ověřitelný souhlas rodičů (vyšší stupeň souhlasu rodičů).

– ##### Když se děti přihlásí do soutěže nebo losování
Pokud se chce dítě zúčastnit soutěže, požádáme o osobní údaje, které potřebujeme, aby se dítě mohlo zúčastnit. Obvykle se ptáme pouze na křestní jméno dítěte (abychom mohli odlišit děti ze stejné rodiny) a e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka (abychom splnili právní povinnost upozornit odpovědnou dospělou osobu). Rodiče budeme kontaktovat pouze v případě, že dítě soutěž nebo losování vyhraje, abychom zjistili, kam máme odeslat cenu. Pokud soutěž pro účast vyžaduje od dětí vytvoření obsahu, můžeme předem požádat o souhlas rodičů e-mailem, abychom splnili požadavky na soukromí obsahu, který děti vytvořily (informace o obsahu vytvořeném dětmi najdete výše). Bez souhlasu se děti nebudou moci soutěží zúčastnit.

– ##### Když od nás děti dostávají e-maily
Může být nutné požádat o kontaktní údaje dětí (včetně jejich e-mailové adresy), abychom mohli odpovědět na jejich otázky. Abychom splnili legislativní požadavky, odstraníme okamžitě po odeslání odpovědi všechny informace, které o dítěti máme. Pokud se s dítětem potřebujeme opět spojit, například odpovědět na další otázky, vyžádáme si e-mailovou adresu od rodiče nebo opatrovníka. Poté budeme uchovávat online kontaktní údaje dětí pouze po dobu nutnou k vyřízení jejich žádosti a nepoužijeme dané informace k žádným jiným účelům. Pokud bychom potřebovali online kontaktní údaje dětí pro probíhající komunikaci, požádáme při nejbližší příležitosti o e-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka, abychom informovali dospělé osoby o údajích, které shromažďujeme, a abychom rodičům poskytli možnost požádat nás o ukončení shromažďování údajů. Rodiče nebo opatrovníci se mohou kdykoli odhlásit z našich komunikací s jejich dětmi podle pokynů k odhlášení v daných komunikacích (pokud existuje více než jeden typ komunikace, může být nutné, aby dospělá osoba provedla odhlášení jednotlivě). Případně mohou kontaktovat tým LEGO zákaznického servisu.

– ##### Když děti dostanou nabízené oznámení aplikace
Mnoho aplikací odesílá uživatelům nabízená oznámení na mobilní telefony či zařízení zákazníků, aby je informovaly o aktualizacích (někdy i v případech, že není aplikace používána). Některé naše aplikace jsou navrženy pro děti. Žádáme děti, aby poskytly e-mailové adresy rodičů nebo opatrovníků, abychom je mohli informovat o žádosti jejich dítěte před odesláním nabízených oznámení z našich aplikací. Nespojujeme identifikátor zařízení s žádnými jinými osobními údaji bez svolení rodičů. Pokud chcete, aby vaše dítě nabízená oznámení z některé z našich aplikací již nedostávalo, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá.

– ##### Když shromažďujeme informace o poloze
Některé naše weby, kanály a aplikace jsou určeny pro děti. Před shromažďováním názvu ulice, adresy nebo geografických souřadnic dítěte vyžadujeme souhlas rodiče nebo opatrovníka e-mailem. Činíme tak proto, že takové informace nám umožňují identifikovat konkrétní dítě. Naopak nevyžadujeme souhlas rodičů při shromažďování informací o městě, zemi nebo regionu dítěte, pokud nejsou tyto informace přímo spojeny s konkrétním dítětem. Důvodem je to, že takto obecné informace nám neumožňují identifikovat konkrétní dítě. Pokud chcete, abychom přestali shromažďovat tento typ informací o poloze, můžete kdykoli změnit nastavení zařízení, které vaše dítě používá. Případně můžete kontaktovat tým LEGO zákaznického servisu.

– ##### Když shromažďujeme trvalé identifikátory
Abychom mohli návštěvníkům našich online kanálů poskytovat relevantnější a přizpůsobené online zážitky, automaticky shromažďujeme určité typy informací (například informace o IP adresách, identifikátorech mobilních zařízení, prohlížečích, poskytovatelích internetových služeb, odkazujících stránkách, četnosti návštěv, operačních systémech, datových razítcích, časových razítcích a datech o navštívených stránkách). Tyto informace shromažďujeme pomocí technologií, jako jsou cookies, pixely, soubory Flash cookie, webové signály (beacons) a další jedinečné identifikátory (které jsou definované v části Zásady používání cookies těchto zásad ochrany osobních údajů). Tyto informace můžeme shromažďovat sami nebo požádat třetí stranu, aby je zpracovala naším jménem. Tyto údaje používáme, abychom dětem umožnili přístup k online funkcím a aktivitám, k přizpůsobení obsahu, k vylepšení našich online kanálů, k analýze výkonu našich online kanálů a k vytvoření anonymních hlášení. Pokud bychom kdykoli chtěli shromažďovat údaje dětí z jiného důvodu, budeme předem kontaktovat rodiče nebo opatrovníky dítěte a vyžadovat jejich souhlas. Seznam externích provozovatelů, kteří shromažďují trvalé identifikátory na našich webech a aplikacích, naleznete v našich zásadách používání cookies.

Co se stane, když nedopatřením získáme údaje od dětí?

Pokud zjistíme, že jsme způsobem, který nesplňuje požadavky zákona COPPA, nedopatřením získali informace od dítěte, tyto informace okamžitě odstraníme.

Vyžádání souhlasu rodičů

Vyžádání souhlasu e-mailem (nízký stupeň)
Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje dětí, požádáme o souhlas rodičů v souladu s požadavky zákona COPPA. Rodičům či opatrovníkům dětí zašleme e-mail s vysvětlením toho, jaké informace shromažďujeme a jak je plánujeme použít, a požádáme rodiče o udělení nebo odmítnutí souhlasu. Pokud v přiměřeném čase nezískáme souhlas rodičů, odstraníme všechny informace získané od dítěte, včetně kontaktních údajů dospělé osoby, které jsme si vyžádali, abychom mohli požádat o souhlas.

Vyžádání „ověřitelného souhlasu“ (vysoký stupeň)

Pokud chceme sdílet osobní údaje dítěte veřejně nebo se třetí stranou, vyžadujeme vyšší stupeň souhlasu rodičů, než je výše popsaná žádost e-mailem. Můžeme požádat o ověření kreditní kartou nebo jinou platební metodou (s nominálním poplatkem), ověření přes telefon nebo prostřednictvím videochatu se školeným zástupcem zákaznického servisu nebo podepsaný formulář souhlasu, který nám musí být zaslán zpět poštou, jako příloha e-mailu nebo faxem. Rodičům nebo zákonným zástupcům můžeme přidělit PIN kód nebo heslo, které mohou v budoucnu použít k potvrzení identity dospělé osoby.

Co se stane v případě, že rodiče nebo opatrovníci nebyli požádáni o souhlas?

Pokud osoba mladší 16 let použije online kanál určený pro děti pomocí omezení věku, před shromážděním osobních údajů od dítěte zašleme e-mail rodičům nebo opatrovníkům. Pokud se domníváte, že se vaše dítě účastní online aktivity, která shromažďuje jeho osobní údaje, a vy ani jiný rodič/opatrovník jste neobdrželi e-mail s upozorněním nebo žádající o souhlas, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy.officer@lego.com. E-mailové adresy poskytnuté za účelem souhlasu rodičů nebudeme používat za žádným jiným účelem, pokud se dospělá osoba výslovně nepřihlásí k odběru marketingových e-mailů nebo se nezúčastní aktivity, která umožňuje kontakt e-mailem.

Rodičovská nastavení a kontrola

Rodiče nebo opatrovníci mohou kdykoli odmítnout nám povolit používání a shromažďování dalších osobních údajů od jejich dětí. Rodiče nebo opatrovníci nás mohou požádat o odstranění osobních údajů, které jsme získali v souvislosti s účtem jejich dítěte, z našich záznamů. Protože některé naše služby vyžadují osobní údaje, odstranění záznamů dítěte může vést k budoucí nedostupnosti účtu, členství nebo služby.

Pokud má dítě registrované LEGO ID, rodiče nebo opatrovníci mohou následujícími způsoby zobrazovat, měnit nebo odstraňovat osobní údaje, které jsme získali od jejich dítěte:

– Přihlášením se k účtu LEGO ID dítěte s použitím uživatelského jména a hesla dítěte
– Kontaktováním týmu LEGO zákaznického servisu

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, sdělte nám uživatelské jméno dítěte spolu s vaším telefonním číslem a e-mailovou adresou. Před udělením přístupu k osobním údajům dítěte musíme ověřit vaši identitu jako rodiče nebo opatrovníka dítěte. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené době.

Pokud provedeme zásadní změny způsobu, jakým používáme osobní údaje od dětí mladších 16 let, sdělíme to jejich rodičům nebo opatrovníkům e-mailem a požádáme je o ověřitelný souhlas rodiče s novými způsoby používání osobních údajů dítěte.

Sdílení informací, s jejichž sdílením máme souhlas

Pokud jsme získali rodičovský souhlas vysokého stupně s veřejným sdílením osobních údajů dítěte, můžeme také sdílet osobní údaje s našimi poskytovateli služeb nebo orgány veřejné moci. Můžeme sdílet informace s našimi poskytovateli služeb, včetně společností poskytujících softwarová řešení, partnerů pro online zabezpečení a služby zákazníkům. Naše smlouvy s těmito společnostmi zajišťují, že používají osobní údaje pouze za smluveným účelem.

Osobní údaje můžeme sdílet, abychom splnili právní postupy nebo pokud zveřejnění údajů vyžaduje zákon. Je-li to povoleno příslušnými zákony, můžeme také sdílet osobní údaje získané od dětí z následujících důvodů:

– Abychom vyhověli žádostem bezpečnostních složek nebo veřejných orgánů (včetně škol a sociálních služeb) nebo abychom předešli odpovědnosti
– Abychom zveřejnili údaje, u kterých se domníváme, že jejich zveřejnění může zabránit trestnému činu
– Abychom pomohli ve vyšetřování, které se týká veřejné bezpečnosti
– Abychom ochránili bezpečí dítěte, které používá naše online kanály
– Abychom ochránili technologie našich poskytovatelů služeb nebo zabezpečení samotných online kanálů

Rodiče mají právo udělit souhlas se shromažďováním, používáním a zpracováváním osobních údajů dětí, aniž by museli udělit souhlas se zveřejněním těchto údajů třetím stranám. Nesdílíme informace s jinými než výše popsanými třetími stranami.

Naši zaměstnanci

Ať už jste naším současným zaměstnancem, nebo se ucházíte o pozici v naší společnosti, zpracujeme konkrétní informace relevantní pro vaše zaměstnání a žádost. Principy v těchto zásadách ochrany osobních údajů se vztahují také na vaše zaměstnání a žádosti o zaměstnání.

LEGO partneři

LEGO partnery definujeme jako jiné společnosti s obchodními vztahy s LEGO Group. Informace o našich LEGO partnerech zpracováváme za účely spolupráce a hodnocení.

Zabezpečení a integrita dat

Zabezpečení, integrita a důvěrnost údajů zákazníků jsou pro nás extrémně důležité. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravami používáme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření. Všechny externí přenosy obsahující osobní údaje jsou prováděny s použitím šifrovacích technologií. Informace o kreditních kartách jsou zpracovávány schválenými poskytovateli služeb, kteří splňují standardy PCI (Payment Card Industry) a mají zavedena příslušná ochranná opatření.
Ačkoli pravidelně kontrolujeme naše bezpečnostní postupy a vyhodnocujeme nové technologie a metody zabezpečení našich online kanálů, žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá či nepřekonatelná.

Při ochraně vašich informací hrají důležitou roli také naši zákazníci, zaměstnanci a partneři. Doporučujeme zákazníkům, aby si vybrali hesla, která lze těžko uhodnout, a aby drželi osobní hesla v tajnosti.

Pokud zjistíte nedostatky nebo máte dotazy ohledně našeho zabezpečení, kontaktujte co nejdříve tým LEGO zákaznického servisu.

Pokud zjistíme únik údajů, při kterém existuje riziko zneužití informací zákazníků, kontaktujeme zákazníky v souladu s právními požadavky. V případě nutnosti také kontaktujeme orgány ochrany údajů.

Globální přenosy, ukládání a zpracování údajů

Jelikož jsme globální společnost, můžeme přenášet osobní údaje jednotlivým dceřiným společnostem LEGO Group nebo třetím stranám po celém světě za účely popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Kdykoli jsou vaše osobní údaje přenášeny, ukládány nebo zpracovávány námi nebo společnostmi poskytujícími tyto služby naším jménem, podstoupíme přiměřené kroky k ochraně soukromí vašich osobních údajů. Při používání nebo zveřejňování osobních údajů se navíc budeme řídit našimi závaznými podnikovými pravidly, jakmile vstoupí v platnost.

Závazná podniková pravidla poskytují to nejvyšší zabezpečení s ohledem na způsob zpracování vašich informací.

Závazná podniková pravidla a místní právní požadavky

Chceme zajistit, že všude, kde shromažďujeme, ukládáme, používáme nebo sdílíme osobní údaje, splňujeme minimálně standardy ochrany údajů a soukromí podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“). Tam, kde vaše místní pravidla od nás vyžadují více, upravíme naši praxi, abychom zajistili, že vaše data jsou u nás v bezpečí bez ohledu na to, kde na světě právě jste! Abychom se k tomuto slibu zavázali, implementujeme tzv. závazná podniková pravidla s účinností od června 2016 („závazná podniková pravidla“). Tato pravidla jsou nastavena evropskými datovými úřady napříč Evropskou unií (EU) a představují ty nejvyšší standardy shromažďování, ukládání, používání a sdílení údajů na světě.

Upozornění pro obyvatele Kalifornie:

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, jste oprávnění podle části 1798.83 zákoníku California Civil Code vyžádat si informace ohledně zveřejnění vašich osobních údajů určitými členy LEGO Group třetím stranám pro účely přímého marketingu třetích stran. S ohledem na tyto entity se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují pouze na jejich aktivity v rámci Kalifornie.

Upozornění pro obyvatele Austrálie:

S ohledem na to, aby byl způsob, jakým zpracováváme vaše informace, v souladu s místní právní úpravou, k zásadám ochrany osobních údajů se navíc použijí následující zásady:

Obecně platí, že když je to přiměřené a vhodné, shromažďujeme osobní údaje přímo od vás, ale můžeme také získávat informace z jiných důvěryhodných zdrojů pro aktualizaci nebo doplnění osobních údajů, které jste nám poskytli nebo které jsme zpracovali automaticky.

– Vaše osobní údaje můžeme také použít k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách LEGO Group a třetích stran. Čas od času vás můžeme my a naše entity LEGO Group a obchodní partneři kontaktovat poštou, prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných služeb elektronických zpráv (jako jsou textové, hlasové, zvukové nebo obrázkové zprávy včetně použití automatických volacích systémů) s informacemi o produktech a službách (včetně slev a speciálních nabídek). Pokud si již nepřejete dostávat marketingové nebo propagační informace od nás, našich entit LEGO Group nebo našich partnerů, kdykoli se můžete odhlásit z jejich odběru. Existují určité zprávy související se zbožím a službami, z jejichž odběru se nelze odhlásit.
– Pokud by LEGO Group zaznamenala únik údajů a vaše údaje by byly dotčeny, budeme vás informovat, pokud existuje riziko vážných škod pro vaši osobu a pokud k tomu máme zákonnou povinnost. V některých případech má také LEGO Group zákonnou povinnost kontaktovat orgány (ochrany údajů), pokud dojde k úniku osobních údajů.
– Provedeme kroky přiměřené k případným okolnostem ke zničení nebo deidentifikaci osobních údajů, když už nebudou vyžadovány.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, abychom vyhověli novým technologiím, postupům v odvětví nebo regulativním požadavkům, nebo z jiných důvodů. Pokud jsou tyto změny materiální, poskytneme uživatelům předchozí upozornění e-mailem a zveřejníme informace na našich online kanálech a budeme vyžadovat váš souhlas, pokud to vyžaduje zákon.

Kategorie externích prodejců

LEGO Group spolupracuje s několika spolehlivými partnery, abychom mohli poskytovat vám, našim obchodním partnerům a našim zaměstnancům ty nejlepší zážitky. To znamená, že musíme čas od času umožnit třetím stranám, aby zpracovávaly osobní údaje.

Abyste měli přehled, uvádíme kategorie typů prodejců, které používáme, a na co je používáme na základě kategorií.

Pokud však chcete vědět, jaké cookies umísťujeme na vaše zařízení, prohlédněte si náš podrobný seznam cookies třetích stran.

Zpracováváme osobní údaje s prodejci v následujících kategoriích:

– ##### Poskytovatelé IT služeb
Využíváme celosvětovou síť partnerů, kteří nám poskytují IT služby a služby správy systémů – s ohledem na aktivity pro zákazníky i partnery a také interní IT systémy a systémy správy.

– ##### Globální poskytovatelé a zpracovatelé plateb
K zajištění bezpečných a efektivních procesů plateb online i v našich prodejnách nebo prostřednictvím faktur nebo peněžních převodů.

– ##### Poskytovatelé cloudových úložišť
Naše i vaše údaje ukládáme v bezpečných datových centrech po celém světě.

– ##### Agentury a partneři pro zjišťování a prevenci podvodů
Spolupracujeme s agenturami a partnery po celém světě, aby se LEGO Group nestala obětí podvodu.

– ##### Partneři pro skladování, balení, dopravu a doručování
Pomáhají nám dostat naše produkty do rukou zákazníků a obchodních partnerů po celém světě.

– ##### Partneři pro tisk katalogů a poštovní partneři
Pomáhají nám zajistit, že se k vám dostanou naše katalogy a časopisy.

– ##### Marketingoví partneři
Pomáhají nám poskytovat cílené a přizpůsobené reklamy, propagační akce a kampaně prostřednictvím interakce na našich online platformách, sociálních médiích, v prodejnách nebo jiným způsobem.

– ##### Partneři pro sociální média
Pro umožnění interakce s LEGO Group na platformách, které používáte.

– ##### Poskytovatelé průzkumů, dotazníků a recenzí produktů
Pomáhají nám zajistit, že obdržíme vaši důležitou zpětnou vazbu o LEGO® produktech!

– ##### Daňové a celní úřady, regulační a další orgány
Za určitých okolností vyžadují hlášení ohledně aktivit zpracovávání.

– ##### Profesionální poradci
Včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťovatelů, kteří poskytují konzultační, právní, bankovní, pojišťovací a účetní služby pro LEGO Group.