LEGO certifikace

Certifikát můžete vyhledat pomocí kteréhokoli ze čtyř datových polí níže. Vyplňte alespoň jedno pole a klikněte na tlačítko vyhledávání. Chcete-li vyhledat více položek najednou, můžete do každého pole zadat několik certifikátů, položek nebo produktových čísel oddělených čárkami.

Viz také naše prohlášení o shodě a dokumentace k výrobkům využívajícím baterie.

Specifický dokument pro danou zemi
Jazyky