Legal

[Article page/Published] : 09 prosince 2014, 07:44 CET

LEGO® Group - pravidla nakládání s osobními údaji

TRUSTe online privacy certification

Poslední úprava: V listopadu 2014

V LEGO Group (”LEGO”, ”my”, ”nás”, ”naše”) považujeme děti a jejich ’ hraní si za základní kámen všeho, co děláme. Bereme tuto zodpovědnost velice vážně a vždy si dáváme vysoké cíle, protože jen to nejlepší je dostatečně dobré pro budoucí stavitele. Pravidla nakládání s osobními údaji zahrnují shromažďování, použití a odtajňování informací LEGO Group s LEGO System A/S jako hlavní správce údajů. LEGO Group je definovaná jako http://www.lego.com/aboutus/lego-group.

Naše pravidla nakládání s osobními údaji jsou navržena tak, aby vnášela transparentnost do našeho zacházení se soukromými daty a principy. V této formě je tak uživatelé mohou dobře pochopit. Dáváme velký důraz na to, abychom s vašimi osobními informacemi zacházeli s opatrností, důvěrou a respektem.

Z toho důvodu zažádala LEGO Group o potvrzení závazných podnikových pravidel informačními orgány v Evropě napříč Evropskou unií a uvádí v platnost evropská práva na ochranu soukromí jako všeobecný standard, přičemž bere na vědomí státní legislativu zemí mimo Evropskou unii. Závazná podniková pravidla obsahují vysoké standardy shromažďování, použití, odtajnění informací a obecně na vaše informace. O závazných podnikových pravidlech si můžete přečíst více zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm.

Navíc se LEGO Group přidala do programu bezpečí dětí v digitálním světě, který chrání děti na internetu, kde je společnost LEGO Group pravidelně kontrolována. O tomto se více dozvíte v naší sekci soukromí dětí.

Doufáme, že jsme získali vaši důvěru a také doufáme, že váš zážitek s LEGO Group bude plný zábavy.

LEGO obdrželo ocenění důvěry TRUSTe, které ukazuje, že tyto pravidla nakládání s osobními údaji a také naše praktiky byly přeformulovány tak, aby se shodovaly s programem TRUSTe, na který se můžete podívat na kontrolní stránce kliknutím na značku TRUSTe.  Certifikát TRUSTe pokrývá informace shromážděné z prověřených LEGO kanálů, aplikací a webových stránek. Pokud máte dotazy ohledně našich pravidel nakládání s osobními údaji nebo ohledně našich praktik, kontaktujte nás, prosím, na privacy.officer@lego.com. Pokud máte nevyřešený problém týkající se soukromí nebo použití dat, který jsme nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím TRUSTe na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.


Tato pravidla nakládání s osobními údaji popisují zpracovávání osobních údajů společností LEGO Group.

 1. Naše obecné principy shromažďování dat a jejich následné použití a zpracovávání

 2. Typy informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme

 3. Proč a jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme vaše data

 4. Jak používáme vaše data uvnitř společností LEGO Group

 5. Sdílení vašich dat s jinými společnostmi

 6. Vaše ovládání a volby

 7. Pravidla cookies

 8. Soukromí dětí

 9. LEGO zaměstnanci

 10. LEGO partneři

 11. Bezpečnost a nedotknutelnost dat

 12. Převody dat, jejich skladování a zpracovávání obecně

 13. Změny v těchto pravidlech nakládání s osobními údaji

 14. Kontaktní informace

 

1. Naše obecné principy zpracovávání dat

Abychom si byli jistí, že vaše údaje jsou zpracovávány správně, přijali jsme následující zásady:

 1. Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, je-li to legálně podložené příslušnými zákony, například:    
  1. Vyžádali jsme si od vás váš souhlas,
  2. Je nutné, abychom dohodu s vámi naplnili,
  3. Tuto povinnost nám ukládají zákony nebo
  4. Máme pro zpracování objektivní důvody a zpracování vás nijak nepoškodí.
  5. Vždy vás ale budeme žádat o souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, pokud má vaše dítě mladší 13 let poskytnout osobní údaje na webu.
  6. Vždy vás budeme informovat o zpracovávání a účelu zpracovávání, pokud, což se stává jen ve speciálních případech, nebudeme mít zákonnou povinnost neučinit tak.
  7. Zpracováváme vaše osobní údaje jen pro původní účel nebo pro jiné účely, které nejsou slučitelné s původním účelem.
  8. Neposkytujeme vaše osobní údaje jiným osobám nebo společnostem mimo LEGO Group, pokud nám nedáte váš souhlas, pokud s vámi nemáme dohodu anebo pokud nemáme zákonnou povinnost tak učinit.
  9. Snažíme se pravidelně ověřovat a aktualizovat vaše osobní údaje.
  10. Někdy doplňujeme vaše osobní údaje daty z jiných databází, abychom měli jistotu, že vaše údaje jsou správné a aktualizované.
  11. Používáme technicky vyspělé standardy, abychom ochránili vaše osobní údaje.
  12. Neskladujeme vaše osobní údaje déle, než je potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali a dále zpracovali.2. Typy údajů, které zpracováváme

Zpracováváme dva základní druhy údajů – osobní údaje a anonymní údaje.

Sbíráme vaše osobní údaje v případě, že využíváte našich různých kanálů, na kterých si můžete prohlédnout specifické podmínky a to, jaká specifická data jsou sbírána a za jakým účelem. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě pročetli specifické podmínky na našich kanálech před tím, než je odsouhlasíte. Naše různé kanály jsou v tuto chvíli:

LEGO ID https://account.lego.com/

LEGO Shop http://shop.lego.com/

LEGO VIP http://shop.lego.com/VIP

LEGO CLUB http://www.lego.com/club

LEGO IDEAS http://www.lego.com/ideas

LEGO REBRICK http://rebrick.lego.com/

LEGO DUPLO http://www.lego.com/duplo

LEGO SPOTŘEBITELSKÝ SERVIS http://service.lego.com/

LEGO obchody s aplikacemi (Apple iTunes, Google Play atd.) 

LEGO sociální sítě (Facebook, Twitter, YouTube atd.) 


Ačkoliv obecně a typicky zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Registrační informace, které poskytujete, když si tvoříte účet na jednom z našich kanálů obsahují vaše křestní jméno, příjmení, zemi pobytu, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

Transakční informace, které poskytujete, když se dotazujete na informace anebo kupujete produkt nebo využíváte našich služeb, ať už na našich stránkách nebo přes naše aplikace, obsahují vaši poštovní adresu, telefonní číslo a platební informace (jako je číslo kreditní karty).

Informace, které poskytujete na veřejných fórech na našich stránkách, kanálech a aplikacích.

Informace posílané buď jednomu člověku nebo skupině za použití našich zpráv, chatu, pošty nebo podobných funkcí, kde máme ze zákona povoleno tyto osobní data zpracovávat.

Informace, které nám poskytujete při používání našich stránek, kanálů a aplikací, našich aplikací na jiných stránkách nebo platformách, jako jsou sociální sítě, nebo při zveřejňování odkazů na váš profil na jiné stránce nebo platformě s vaším účtem.

Informace o místě, ze kterého navštěvujete naše stránky, kanály nebo aplikace, obsahují informace poskytované mobilním zařízením, které interaguje s jednou z našich stránek, kanálů nebo aplikací, anebo informace spojené s vaší IP adresou, u kterých máme zákonem povolené je zpracovávat.

Používání, prohlížení a technická data, jako identifikace vašeho přístroje nebo IP adresa, když navštěvujete naše stránky, používáte naše aplikace na jiných stránkách nebo platformách, nebo když otevíráte e-maily, které posíláme.


3. Proč a jak zacházíme s vašimi osobními daty

Zpracováváním je myšleno shromažďování, použití, zveřejnění, ukládání a v určité chvíli také vymazání vašich údajů.

Zpracováváme vaše osobní data a anonymní data za účelem provozování naší každodenní práce a rozdávání LEGO zážitků. Jinými slovy díky datům, které nám dáváte, můžeme vykonávat naši práci a dávat vám LEGO zážitky online i offline.

Zpracováváme osobní data, která nám poskytujete, když nás zažádáte o produkty, služby nebo informace, když se k nám registrujete, účastníte se veřejných debat na fórech nebo jiných aktivit na našich stránkách a aplikacích, odpovídáte na zákaznické dotazníky anebo s námi jakkoliv jinak komunikujete. Berte prosím na vědomí, že když nám poskytujete data přes jiné stránky nebo platformy (například přes kanály jako jsou sociální sítě nebo aplikace), osobní data, která poskytnete, mohou být nezávisle zpracována provozovateli stránek nebo majiteli platform. Osobní data, která zpracováváme my, podléhají našim pravidlům nakládání s osobními údaji, zatímco osobní data, která zpracovávají jiné stránky nebo platformy se řídí jejich vlastními pravidly nakládání s osobními údaji. Volby soukromí, které uděláte na jiných stránkách nebo platformách, se nepřevádí na naše použití osobních dat, které zpracováváme přímo přes naše stránky, kanály nebo aplikace.

Osobní data zpracováváme pomocí technologií, jako jsou cookies, flash cookies a tagy, včetně toho, když navštívíte naše stránky, kanály nebo aplikace na jiných stránkách nebo platformách. Navštivte, prosím, naše pravidla cookies pro více informací, včetně toho, jak nebýt sledován a jak cookies zrušit http://www.lego.com/legal/cookieinfo

Získáváme informace z jiných důvěryhodných zdrojů, abychom aktualizovali nebo doplnili osobní data, která jste poskytli anebo která jsme automaticky zpracovali.

 

4. Jak používáme vaše data uvnitř společností LEGO Group

LEGO Group sídlí v Billundu, v Dánsku, ale máme dceřiné společnosti a pobočky po celém světě. O společnosti LEGO Group a jejích dceřiných společnostech se můžete více dozvědět zde http://www.lego.com/aboutus/lego-group/locations. Primární kontrola dat probíhá v LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dánsko. Jiné dceřiné společnosti LEGO Group mohou mít přístup k vašim datům, pokud vykonávají služby kontroly dat (jako zpracovatel dat) a pokud to není zakázáno příslušnými zákony, pro své vlastní potřeby (jako kontrola dat) pro následující účely:

Poskytování produktů a služeb, o které požádáte.

Komunikace s vámi o vašem účtu nebo o transakcích s námi a zasílání informací o funkcích na našich stránkách a aplikacích nebo o změnách v našich pravidlech.

Zasílání newsletterů pokud se o jejich odběr přihlásíte, toto rozhodnutí můžete kdykoliv změnit podle instrukcí, které najdete na konci každé konverzace.

Zpracovávání dat LEGO partnerů tam, kde je místní dceřiná společnost LEGO formálním smluvním partnerem.

Nalézání, vyšetřování a zabraňování aktivitám, které by mohly být v rozporu s našimi pravidly nebo by mohly být nezákonné.

 

Veřejná fóra a Chat

Měli byste si být vědomi toho, že jakékoliv informace, které se rozhodnete sdílet na veřejných fórech a na chatu, může kdokoliv, kdo je vidí, číst, kopírovat a použít. Pokud chcete odstranit osobní informace z veřejně přístupných prostor našich stránek, kontaktujte nás na privacy.officer@lego.com. V některých případech se může stát, že nebudeme schopni vaše osobní data odstranit. V těchto případech vám dáme vědět, že tomu tak je a proč. Berte na vědomí, že uživatelé mladší 13 let nemohou tyto prostory stránek využívat, dokud nám nebude zaslán souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.LEGO ID

Buďte si, prosím, vědomi, že vaše LEGO ID může být použito na jiných stránkách, se kterými spolupracujeme, abyste mohli hrát virtuální hry a nemuseli si vytvářet další samostatný účet. Pokud budete své LEGO ID chtít používat, LEGO bude mít přístup k určitým informacím, které poskytnete jiným stránkám a bude shromažďovat, používat a zpracovávat informace, které se slučují s našimi pravidly nakládání s osobními údaji. Jiné stránky budou mít přístup k určitým informacím na vašem LEGO profilu, abyste měli přístup na jejich stránky, přečtěte si tedy jejich pravidla nakládání s osobními údaji, abyste zjistili, jak vaše data používají.

Moji přátelé

Upozorňujeme, že v rámci některých našich her můžete využít nástroj vyhledávání přátel, abyste se s nimi mohli spojit a hrát s nimi hry. Upozorňujeme, že osobní data nesmí být sdílena mezi uživateli, kterým je méně než 13 let.Sociální sítě (funkce) a komponenty

Naše webová stránka obsahuje funkce sociálních sítí, jako tlačítko „líbí se mi“ z Facebooku a komponenty, jako tlačítko „sdílej“ nebo interaktivní mini programy, které se na naší stránce nacházejí. Tyto funkce mohou zjistit vaši IP adresu, pokud aktivně kliknete na odkaz, kterou stránku u nás navštěvujete, a mohou nastavit cookie ke spuštění funkce, aby vše fungovalo správně.  Funkce sociálních sítí a komponenty jsou buď provozovány jinou stránkou anebo přímo na naší stránce. Vaše používání těchto funkcí podléhá pravidlům nakládání s osobními údaji společnosti, která funkci provozuje.5. Sdílení vašich dat s jinými společnostmi

Nebudeme sdílet vaše osobní data se subjekty mimo LEGO Group, vyjma speciálních okolností, jako:

Při prosazování našich podmínek použití nebo našich dalších pravidel, které jste přijali.

Abychom zajistili bezpečí a ochranu našich zákazníků a jiných spolupracujících stránek.

K ochraně našich práv, majetku, našich zákazníků a jiných spolupracujících stránek.

Abychom vyhověli zákonům nebo v jiných případech, kdy budeme mít jistotu, že vyzrazení je vyžadováno zákonem, jako vyhovět předvoláním nebo jiným podobným zákonným postupům. 

Pokud pro nás společnosti vykonávají služby, jako doručování zásilek, zpracovávání plateb nebo zákaznický servis; tyto společnosti mají ale zakázáno používat vaše osobní data pro jiné účely, než ty, které jsou námi jasně definované anebo vyžadované zákony a abychom toto zajistili, máme s nimi podepsané smlouvy.

Pokud sdílíme osobní data se třetí stranou při propojování, získávání nebo prodeji všech nebo části našich aktiv. Budete informováni e-mailem nebo jasně viditelnou zprávou na naší webové stránce o jakékoliv změně ve vlastnictví nebo používání vašich osobních dat, stejně jako o možnostech, které budete ohledně svých dat mít.

Pokud nám dáte souhlas sdílet vaše osobní data s jinou společností pro marketingové účely, aby vám mohli zasílat nabídky a reklamy na své produkty a služby. Pokud si už nebudete přát, abychom tyto informace se třetí stranou sdíleli, kontaktujte nás, prosím, na http://service.lego.com/contactus k odhlášení. V některých případech budete muset kontaktovat přímo třetí stranu.

Pokud nás požádáte, abychom sdíleli vaše osobní data se třetí stranou nebo platformou, jako jsou sociální sítě. Berte, prosím, na vědomí, že pokud budeme vaše osobní data sdílet pro marketingové účely s jinou společností, jakmile jiná společnost data obdrží, budou spadat pod jejich pravidla nakládání s osobními údaji.6. Vaše ovládání a volby

Poskytujeme možnost úpravy různého ovládání a voleb týkajících se našeho zpracovávání vašich dat, což obsahuje:

Můžete opravovat, aktualizovat a mazat svůj registrační účet.

Můžete měnit svá rozhodnutí pro odběr, newslettery a upozornění.

Můžete si zvolit, jestli od nás chcete dostávat nabídky a reklamy na naše produkty a služby nebo na produkty a služby, které by vás podle našeho mínění mohly zajímat.

Můžete si zvolit, jestli nám povolíte sdílet vaše osobní data s jinými společnostmi, aby vám mohly zasílat nabídky a reklamy na jejich produkty a služby.

Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním datům, které o vás máme, a požádat nás o úpravu nebo vymazání. My poté požádáme třetí stranu, se kterou jsme data sdíleli, aby s nimi udělala to samé.

Můžete změnit ovládání a volby anebo zažádat o přístup nebo vymazání nepřesností ve vašich osobních datech při návštěvě vašeho účtu nebo kontaktováním zákaznického servisu LEGO na http://service.lego.com/contactus. Pokud nás přes zákaznický servis LEGO kontaktujete, budeme muset nejprve z bezpečnostních důvodů ověřit vaši totožnost. Může trvat až 10 dní, než budou změny uplatněny. Berte, prosím, na vědomí, že pokud nám nedovolíte zpracovat vaše osobní data, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé naše produkty a služby, a některé naše služby nebudou moci zohlednit vaše zájmy a priority. Pokud máte otázky ohledně specifických osobních dat, které zpracováváme a uchováváme, kontaktujte, prosím, zákaznický servis LEGO.

Vaše data budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo dokud budou potřebné pro poskytování služeb. Pokud si budete přát svůj účet zrušit nebo nebudete chtít, abychom dále používali vaše data k poskytování služeb, kontaktujte nás na http://service.lego.com/contactus. Budeme uchovávat a používat vaše data tak, jak bude nutné, abychom vyhověli zákonným povinnostem, nevyřešeným sporům a abychom prosadili naše dohody. 

 

7. Pravidla cookies

Jak už je obvyklé na většině webových stránek, shromažďujeme některé informace automaticky a ukládáme je do přihlašovacích dokumentů. Tyto informace mohou obsahovat IP adresy, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, týkající se/výstupní stránky, operační systém, datum/čas anebo streamová uživatelská data.  Tyto automaticky shromažďované informace nepropojujeme s ostatními informacemi, které o vás máme.

Technologie jako: cookies, tagy, skripty využívá jak LEGO, tak třetí strana a poskytovatelé služeb.  Tyto technologie jsou využívány při analyzování, obsluze stránky, sledování pohybů uživatelů na naší stránce a při shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku.  Dostáváme od těchto společností záznamy založené na těchto technologiích a to jak individuální, tak souhrnné.

Pro více informací ohledně cookies se prosím podívejte na naše pravidla cookies.8. Soukromí dětí

TRUSTe Children privacy certification
Uvědomujeme si potřebu poskytovat větší ochranu soukromí s respektem k osobním datům, které zpracováváme od dětí na našich stránkách, kanálech a aplikacích. Některé z funkcí na našich stránkách, kanálech a aplikacích jsou limitované věkem, takže je děti nemohou používat a my vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme, ani nezpracováváme osobní data dětí ve spojitosti s těmito funkcemi. Pokud vědomě zpracováváme osobní data dětí, podnikáme další kroky, abychom ochránili soukromí dětí, mezi ně patří:

Informování rodičů o našich praktikách zacházení s daty dětí, včetně vypsání druhů osobních dat, které sbíráme, používáme a zpracováváme, využití těchto osobních dat a jestli a s kým tyto data sdílíme

V souladu s příslušnými zákony získávání souhlasu rodičů pro sbírání, užívání a zpracovávání osobních dat jejich dětí, nebo pro posílání informací o produktech a službách přímo jejich dětem

Omezení našeho shromažďování, používání a zpracovávání osobních dat dětí na nejmenší možnou rozumnou hranici nutnou k účasti v online aktivitách

Přístup rodičů k osobním datům jejich dětí, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme, nebo umožnění vyžádání přístupu k nim a možnost zažádání, aby tyto informace byly změněny nebo smazány

Pro děti ve věkové skupině od 13 do 18 let se řídíme příslušnými zákony. 

A. Informace, které od dětí shromažďujeme, jak je používáme a kdy komunikujeme s rodiči

LEGO Group nabízí svým uživatelům velkou škálu stránek, kanálů a aplikací, z nichž některé jsou zaměřené na rodiny s uživateli všech věkových skupin a jiné jsou zaměřené na děti. Naše stránky, kanály a aplikace nabízí všemožné aktivity, včetně aktivit, které mohou vyžadovat shromažďování informací od dětí. Níže můžete vidět shrnutí potencionálních případů shromažďování dat a přehled toho, jak a kdy poskytujeme upozornění rodičům anebo vyžadujeme jejich souhlas. Ve všech případech, kdy shromažďujeme osobní data dětí, si je ponecháváme jen tak dlouho, jak je nutné, aby byl naplněn požadavek daný aktivitou anebo aby dítě mohlo pokračovat v účasti na aktivitě a také, aby byla zajištěna bezpečnost našich uživatelů a služeb, podle toho, jak je požadováno zákonem. V případě, že zjistíme, že jsme získali informace od dítěte, které se neshodují s požadavky COPPA, buď je vymažeme, nebo ihned zažádáme o souhlas rodiče k ponechání informací.Registrace

Děti se mohou v mnoha případech registrovat na naše stránky a do našich aplikací kromě jiného, aby si mohly prohlížet obsah, hrát hry, účastnit se soutěží a využívat speciálních funkcí. Během procesu registrace můžeme děti požádat o poskytnutí jistých informací kvůli ověření a bezpečnosti, včetně e-mailové adresy rodiče nebo zákonného zástupce, křestního jména dítěte, pohlaví, uživatelského jména dítěte pro členství nebo účet a hesla. Můžeme se také zeptat na datum narození dítěte, abychom si ověřili věk dítěte. Silně na děti apelujeme, aby ve svých uživatelských jménech neposkytovaly žádné osobní údaje.

Upozorňujeme, že si děti mohou zvolit, jestli se s námi o své údaje podělí, ale některé funkce bez nich nefungují. Výsledkem je, že děti nebudou mít přístup k některým funkcím, pokud neposkytnou potřebné informace. Nepožadujeme od dítěte, aby poskytlo více informací, než je bezpodmínečně nutné, aby se mohlo účastnit online aktivity.

O získávání e-mailových adres rodičů: V souladu s požadavky COPPA na všechny stránky nebo aplikace zaměřené na děti nebo v případě, kdy se zeptáme na věk a zjistíme, že uživateli je 12 let a méně, vyžadujeme e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce před tím, než začneme shromažďovat jakákoliv osobní data dítěte. Pokud si myslíte, že se vaše dítě účastní aktivity, která shromažďuje jeho osobní data a ani vy, ani jiný rodič/zákonný zástupce jste NEOBDRŽELI e-mail s potvrzením nebo vyžádáním vašeho souhlasu, kontaktujte odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na privacy.officer@lego.com. Nepoužijeme e-maily rodičů určené k vyžádání souhlasu pro marketing mířený na rodiče, pokud si to rodič přímo nebude přát anebo pokud se samostatně nepodílí na aktivitě, která by takový kontakt e-mailem povolovala.Obsah tvořený dítětem

Některé aktivity na našich stránkách, kanálech a aplikacích umožňují dětem tvořit nebo zacházet s obsahem a ukládat ho. Některé z těchto aktivit nevyžadují, aby dítě poskytlo jakékoliv osobní informace, a proto se může stát, že rodiče nebudou upozorněni, ani požádáni o souhlas. Pokud aktivita potencionálně umožňuje dítěti vkládat do své tvorby osobní informace, bude dítě buď informováno, aby vymazalo jakékoliv osobní informace, anebo si vyžádáme e-mailem souhlas rodičů pro shromažďování těchto dat. Příklady tvorby, která může obsahovat osobní informace:

- příběhy nebo jiná otevřená textová pole,

- kresby, které povolují vpisování textu anebo volné vkládání informací,

- obrázky vašeho dítěte,

- zvukové nebo video soubory reprezentující vaše dítě a

- jiné trvalé identifikátory, které by mohly být použity k určení totožnosti vašeho dítěte.Pokud by LEGO Group, kromě shromažďování obsahu, ve kterém jsou osobní informace, plánovalo obsah zveřejnit nebo ho sdílet s třetí stranou pro vlastní účely třetí strany, budeme vyžadovat rodičovský souhlas vyšší úrovně (ověřitelný souhlas rodiče)Mechanismy souhlasu rodičů:

Souhlas e-mailem (souhlas nižší úrovně)

V případě, že LEGO Group bude chtít shromažďovat osobní informace od dítěte, požaduje COPPA, abychom nejprve kontaktovali rodiče nebo zákonného zástupce e-mailem a požádali ho o jeho souhlas. V e-mailu vysvětlíme, jaké informace shromažďujeme, jak je plánujeme použít, jak může rodič poskytnout svůj souhlas a jak může svůj souhlas poté případně zrušit. Pokud neobdržíme souhlas rodiče v rozumné době, vymažeme kontakt na rodiče a jakékoliv další od dítěte získané osobní informace za účelem kontaktovat vás.Ověřitelný souhlas
(souhlas vyšší úrovně):

V případě, že LEGO Group získá od dítěte osobní informace, které by měly být zveřejněny nebo předány třetí straně, budeme se snažit získat souhlas vyšší úrovně, než je souhlas e-mailem. Takovéto “přísnější“ metody získání souhlasu obsahují, ale nejsou omezené jen na, dotaz na kreditní kartu nebo jinou platební metodu pro ověření (obsahuje malý poplatek), rozhovor po telefonu nebo přes video chat s vyškoleným zástupcem zákaznického servisu, vyžádání podepsaného formuláře e-mailem, v příloze e-mailu nebo faxem. Po poskytnutí souhlasu vyšší úrovně má rodič možnost použít pin kód nebo heslo v případě budoucí komunikace, jako způsob potvrzení totožnosti rodiče.Soutěže a sázky

V případě soutěží a sázek typicky vyžadujeme jen osobní informace nutné pro to, aby se dítě mohlo účastnit, jako křestní jméno (kvůli rozlišení členů rodiny) a e-mailovou adresu rodiče (kvůli upozornění rodiče, je-li to vyžadováno zákonem). Rodiče kontaktujeme pouze v případě, kdy potřebujeme osobnější informace za účelem poslání cen, když dítě soutěž nebo sázku vyhraje.

Některé soutěže a sázky samozřejmě vyžadují, aby dítě zaslalo svou vlastní tvorbu společně s přihláškou. V těchto případech se může stát, že budeme potřebovat souhlas rodiče ještě před zařazením do soutěže nebo sázky. Podívejte se, prosím, na obsah vytvořený dítětem výše pro více informací o našem shromažďování, upozornění a pravidlech souhlasu. Rodičům bude zasláno upozornění společně s pokyny, jak mohou poskytnout svůj souhlas, aby se jejich dítě mohlo účastnit v různých aktivitách, e-mailem (posílané na e-mailovou adresu rodiče v evidenci).  Nedovolíme vašemu dítěti účastnit se takovýchto aktivit, dokud neobdržíme váš souhlas.E-mailový kontakt s dítětem

V některých případech, kdy chceme odpovědět na otázku nebo požadavek dítěte, si může LEGO Group vyžádat online kontaktní informace dítěte, jako například e-mailovou adresu. LEGO Group tyto informace vymaže bezprostředně po odpovědi na otázku nebo požadavek.

Ve spojení s jistými aktivitami nebo službami, si můžeme vyžádat online kontaktní informace dítěte, jako například e-mailovou adresu, kterou získáme od rodiče, abychom s dítětem komunikovali vícekrát, než jen jednou. V těchto případech si online kontaktní informace dítěte ponecháme jen abychom vyplnili požadavek a za žádným jiným účelem, jako je například marketing. Jedním z příkladů může být newsletter, který poskytuje občasné informace o novinkách na stránce, ve hře/aktivitě, televizním seriálu, osobnosti/postavě nebo o nových krátkých filmech. Vždy, když získáváme online kontaktní informace dítěte pro budoucí komunikaci, zároveň vyžadujeme e-mailovou adresu rodiče, abychom ho mohli informovat o shromažďování a použití informací o dítěti a abychom mu dali možnost zabránit další komunikaci s dítětem. V některých případech se může stát, že je dítě účastníkem více než jedné komunikace, a rodič potom musí zrušit každou z nich samostatně. Rodiče mohou své dítě odhlásit z podobných komunikací tím, že se budou držet pokynů, které jsou obsaženy na konci každé komunikace, nebo zasláním e-mailu na http://service.lego.com/contactus.Push notifikace:

Push notifikace jsou upozornění na mobilních telefonech a jiných zařízeních, které jsou obvykle spojené se staženými aplikacemi a které mohou komunikovat s vlastníkem zařízení i v případě, že je aplikace vypnutá. Budeme od dítěte vyžadovat e-mail rodičů před tím, než mu začneme posílat push notifikace z našich dětem určených aplikací, které shromažďují identifikaci zařízení. Poté pošleme rodiči upozornění o našem kontaktu s dítětem a poskytneme rodiči možnost zabránit dalším upozorněním. Nakonec nebudeme spojovat identifikaci přístroje s jinými osobními daty, aniž bychom kontaktovali rodiče a vyžádali si jeho souhlas.  Pokud si již nepřejete, aby vaše dítě bylo účastníkem tohoto druhu komunikace, můžete ji přerušit na zařízení.Geolokace:

Pokud stránka zaměřená na děti, kanál nebo aplikace sbírá informace o geografické lokaci dítěte (geolokační informace), o názvu ulice, adrese nebo souřadnicích, vyžádáme si nejprve souhlas rodiče e-mailem. Toto také znamená, že v některých případech budeme sbírat geolokační údaje dětí bez nutnosti souhlasu rodiče a to v přídech, kdy tyto informace nebudou spojeny s dítětem, ale pouze s městem, zemí nebo regionem.  Pokud si nepřejete, abychom ve shromažďování těchto informací pokračovali, můžete tomu zabránit v nastavení přístroje nebo tím, že nás kontaktujete na http://service.lego.com/contactus.Stálé identifikátory:

Když s námi děti interagují, automaticky sbíráme jisté informace, aby naše stránky a aplikace byly zajímavější a vhodnější pro děti, ale také kvůli důvodům spojeným s naší prací. Příklady obsahují typy operačních systémů počítačů, IP adresu dítěte nebo identifikátor mobilního zařízení, internetový prohlížeč, frekvenci, se kterou dítě navštěvuje různé části našich stránek nebo aplikací a informace zahrnující poskytovatele internetových nebo mobilních služeb. Tyto informace jsou sbírány za pomoci technologií, jako jsou cookies, flash cookies, tagy a jiných specifických identifikátorů (které definujeme v našich obecných pravidlech nakládání s osobními údaji v sekci Pravidla cookies). Tyto informace může sbírat jak LEGO Group, tak třetí strana zpracovávající informace v zastoupení LEGO Group. Tyto data jsou primárně určena pro interní účely, abychom mohli:dětem poskytnout přístup k funkcím a aktivitám na našich stránkách a aplikacích

upravovat obsah a vylepšovat naše stránky a aplikace

provádět výzkum a analýzy naší práce na našich stránkách a aplikacích

generovat anonymní hlášení pro účely LEGO Group.

V případě, že od dětí získáme (nebo povolíme někomu jinému, aby získal) takové informace na našich stránkách nebo aplikacích za jinými účely, upozorníme rodiče a vyžádáme si jejich souhlas, než tyto informace získáme.

Seznam operátorů třetích stran, kteří sbírají stálé identifikátory na našich stránkách a aplikacích, můžete najít zde Pravidla cookie http://www.lego.com/legal/cookieinfo


B. Když jsou informace shromážděné od dětí zpřístupněny jinýmNavíc k těmto ojedinělým případům, kdy jsou osobní informace dítěte umístěny na veřejně přístupnou stránku (po obdržení rodičovského souhlasu vysoké úrovně), můžeme také sdílet nebo odkrývat osobní informace shromážděné od dětí v omezeném počtu případů, mezi ně patří následující:Můžeme tyto informace sdílet s našimi poskytovateli služeb jako softwaru, online ochrany a zákaznického servisu; tyto společnosti mají ale zakázáno používat vaše osobní data pro jiné účely, než ty, které jsou námi jasně definované anebo vyžadované zákony a abychom toto zajistili, máme s nimi podepsané smlouvy.

Můžeme odtajnit osobní informace, když je to povoleno nebo požadováno zákonem, například v případě soudního příkazu nebo předvolání. Až do rozsahu povoleného příslušným zákonem můžeme také osobní informace shromážděné od dětí odtajnit v případě (i) žádosti soudních orgánů nebo veřejných činitelů (včetně škol nebo sociálních služeb péče o dítě); (ii) pokud jsme přesvědčeni, že odtajnění může zabránit trestnému činu, napomoci vyšetřování, které se týká veřejné bezpečnosti, anebo pokud může ochránit bezpečí dítěte, jež využívá naše stránky nebo aplikace; (iii) že chceme chránit bezpečí nebo integritu našich stránek, aplikací a jiných technologií, stejně jako technologií našich poskytovatelů služeb; nebo (iv) abychom mohli uskutečnit preventivní opatření proti závazkům.

Rodiče mají právo dát souhlas ke shromažďování, použití a zpracování osobních dat jejich dětí, aniž by dávali souhlas odtajnění těchto dat třetí straně, protože nesdílíme se třetí stranou jiné informace, než ty uvedené výše.C. Volby a ovládací prvky rodičů

Rodiče nám můžou kdykoliv zakázat, abychom používali a shromažďovali další osobní informace od jejich dětí v souvislosti s určitým účtem a mohou nás požádat, abychom z našich záznamů vymazali osobní data, která jsme nashromáždili v souvislosti s daným účtem. Berte, prosím, na vědomí, že žádost o vymazání záznamů může vést k zrušení účtu, členství nebo jiných služeb.

Pokud si dítě zažádá o účet LEGO ID, používáme dvě metody, díky kterým mohou rodiče vidět, měnit nebo mazat osobní informace, které jsme od jejich dětí shromáždili:  1. Rodiče mohou zažádat o přístup a mazat osobní informace svých dětí prostým přihlášením na dětský

  účet přes stránku https://account.lego.com umístěnou zde. Rodiče budou potřebovat uživatelské jméno a heslo svého dítěte.

  Domovská stránka https://account.lego.com vysvětluje, jak získat heslo v případě, že si ho dítě nepamatuje.

  2. Rodiče mohou kontaktovat zákaznický servis, aby požádali o přístup k, změnu nebo vymazání osobních informací svého dítěte

  Kliknutím na odkaz zde http://service.lego.com/contactus.

Jakékoliv další požadavky mohou být směřovány na:

LEGO System A/S

Aastvej 1,

DK-7190 Billund

Dánsko

Zodpovědná osoba: Pracovník přes soukromá data – CLA

- nebo můžete kontaktovat náš zákaznický servis přímo poštou nebo telefonem na http://service.lego.com/contactus.

V jakékoliv korespondenci, ať už e-mailem nebo poštou, uvádějte prosím uživatelské jméno dítěte a e-mailovou adresu rodiče a telefonní číslo. Abychom ochránili soukromí dítěte, budete muset projít určitými kroky pro ověření totožnosti rodiče, než vám bude umožněn přístup k jakýmkoliv osobním datům.

Budeme uchovávat data vašeho dítěte tak dlouho, dokud bude jeho účet aktivní nebo dokud budou potřebné k poskytování služeb.  Pokud si přejete zrušit účet dítěte nebo nechcete, abychom nadále používali jeho údaje k poskytování služeb, kontaktujte nás, prosím na http://service.lego.com/contactus. Budeme jejich data uchovávat a používat, dokud to bude nutné k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a k prosazování našich dohod.

Pokud provedeme materiální změny ve způsobu využití shromážděných osobních informací od dětí mladších 13 let, upozorníme o tom rodiče e-mailem, abychom mohli získat jejich ověřitelný souhlas pro nové využití osobních informací dítěte.

 

9. Zaměstnanci v LEGO Group

Ať už jste zaměstnancem anebo žadatelem o práci v LEGO Group, zpracujeme specifické informace, které jsou relevantní pro vaše zaměstnání nebo žádost. Principy v sekci 1 budou také aplikovány na vaše zaměstnání nebo žádost.10. LEGO partneři

Definujeme partnery LEGO jako jiné společnosti, které spolupracují s LEGO Group. Pokud jste partnerem LEGO, zpracujeme informace o vaší společnosti, kvůli transakcím z důvodu administrativy naší spolupráce a kvůli účelům jejího pozdějšího vyhodnocení.

 

11. Bezpečnost a nedotknutelnost dat

Bezpečnost, nedotknutelnost a důvěrnost vašich informací jsou pro nás extrémně důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržena, aby ochránila osobní informace před neoprávněným přístupem, vyzrazením, použitím a úpravami. Je ale třeba říci, že také vy hrajete důležitou roli v ochraně svých informací. Je důležité, abyste si zvolili heslo, které nebude snadné uhádnout, a nesmíte ho s nikým sdílet.

Čas od času posuzujeme naše bezpečnostní procedury a zvažujeme nové technologie a metody. Všechny externí transfery obsahující osobní data jsou vykonávány za použití zakódované technologie. Buďte si ale prosím vědomi, že přes naše značné úsilí neexistují bezpečnostní opatření, které by byly dokonalé a neprolomitelné.

Informace týkající se detailů kreditních karet jsou spravovány schválenými poskytovateli těchto služeb, kteří vyhovují standardům PCI (Průmysl platebních karet – Payment Card Industry) a mají příslušné nastavení bezpečnosti.

Pokud si všimnete jakýchkoliv chyb nebo budete mít obavy o naši bezpečnost, nebojte se nás, prosím, kontaktovat http://service.lego.com/.

Pokud by LEGO Group zaznamenalo únik dat a vaše informace by byly v tomto úniku obsažené, kontaktujeme vás, jestli je nebezpečí, že vaše data budou zneužita a jestli máme ze zákona povinnost tak učinit. V některých případech bude mít LEGO Group zákonnou povinnost kontaktovat (ochrana dat) příslušné orgány, pokud bude narušena bezpečnost informací.12. Převody dat, jejich skladování a zpracovávání

Operujeme globálně a může se stát, že vaše osobní informace převedeme na samostatnou dceřinou společnost LEGO Group nebo na třetí stranu umístěnou kdekoliv na světě za účely, které jsou popsány v těchto pravidlech nakládání s osobními údaji. Ať už my nebo jiná společnost vykonávající tyto služby pro nás vaše osobní informace kamkoliv převede, uloží nebo zpracuje, můžete si být jisti, že podnikneme příslušné kroky, abychom zajistili bezpečí vašich osobních informací. Navíc se, když používáme nebo odtajňujeme osobní informace, řídíme se našimi závaznými podnikovými pravidly, pokud vejdou v platnost.

Závazná podniková pravidla vám poskytují nejvyšší možnou bezpečnost, jde-li o to, jak jsou vaše informace zpracovávány.

 

13. Změny v těchto pravidlech nakládání s osobními údaji

Čas od času se může stát, že tyto pravidla nakládání s osobními údaji změníme, abychom vyhověli novým technologiím, pracovním postupům, regulačním požadavkům nebo jiným účelům. Poskytneme vám předchozí upozornění e-mailem nebo jiným způsobem na našich stránkách, pokud jsou tyto změny materiální, a pokud to po nás vyžaduje příslušný zákon, vyžádáme si váš souhlas.

 

14. Kontaktní informace

Pokud máte požadavek, komentář nebo dotaz ohledně těchto pravidel nakládání s osobními údaji, kontaktujte, prosím, našeho pracovníka přes soukromá data:

LEGO System A/S

Aastvej 1,

DK-7190 Billund

Dánsko

Zodpovědná osoba: Pracovník přes soukromá data – CLA

- nebo můžete kontaktovat náš zákaznický servis přímo poštou nebo telefonem na http://service.lego.com/contactus.

Ve svém požadavku, prosím, specifikujte svou totožnost a dceřinou společnost LEGO Group, ke které váš požadavek náleží. Pokud nespecifikujete dceřinou společnost LEGO, budeme s vaším požadavkem zacházet, jakoby náležel LEGO System A/S.

Naše stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nevlastníme a nejsou pod naší kontrolou, a také nejsme zodpovědní za praktiky týkající se práce s osobními daty těchto stránek. Doporučujeme vám, abyste si dávali pozor, když opouštíte naše stránky nebo aplikace a abyste si přečetli pravidla nakládání s osobními údaji jiných stránek, které by mohly zpracovávat vaše osobní data.

Upozornění pro občany Kalifornie: Pokud jste občanem Kalifornie, kalifornský občanský zákoník sekce 1798.83 vám povoluje si vyžádat informace týkající se prozrazení vašich osobních dat jistými členy LEGO Group třetí straně přímo za účely marketingu třetí strany. S respektem k těmto entitám se tato pravidla nakládání s osobními údaji vztahují pouze na jejich aktivity na území státu Kalifornie.