Třetí strany

K provádění některých funkcí používáme externí dodavatelské společnosti. Následující seznam obsahuje účel používání cookies a společnosti, které je poskytují.

Adobe Analytics (Trackman)

Perception (průzkum NPS)
Optimizely
Sentry (sledování chyb)