3. část – Webová epizoda 21: Jak jsem ztratil mámu

Jako malý kluk byl Cronan svědkem toho, jak se jeho matky zmocnil vztek, když její čtyři elfí sestry zvolily Skyru strážkyní brány vedoucí na Zem. Když byla pohlcena temnotou, Cronan přísahal, že ji zachrání.

Parádní věcičky!