Seznam se Hlídkující voják Impéria™

Zatímco Impérium zvyšuje svou moc nad celou galaxií, místní obranné síly jsou doplňovány a postupně zcela nahrazovány imperiálními vojáky. Hlídkující vojáci střeží ulice a uličky ve vzdálených, rozhlehlých osadách a městech.


Poznej ostatní

Související videa

Související výrobky