Thorne

Zemský drak Thorne je malý mohutný dráček. Silný a veselý jako nějaký buldok. Má moc rád Farrana, ale nemají shodnou povahu, jako jiné dvojice elfů a draků. Thorne má spousty sebevědomí. Je velmi hravý, ale není úplně přihlouplý. Thorne dokáže nechat cokoliv na zemi růst a kvést. Umí prolétnout nad krajinou a nechat ji rozkvést a rozzářit zelenými lístky, trávou, květinami a novými výhonky. Tyto živé věci dokáže také následně ovládat.

Postavy z Elvendale