Pozemský elf Farran

Farran je pozemský elf - skrz naskrz. Je velmi přízemní a má silné pouto se všemi zemskými a kamennými materiály. Farran se rád považuje za vůdce skupiny, ale doopravdy je spíše starostlivý, pečující typ, nežli poručnická povaha. Je velmi vázaný na svůj domov a na rostliny, o které se tam stará.

Schopnosti: Ovládá zemské živly, jako půdu, rostliny a kamení.

Silné stránky: Je mnohem silnější - jak magicky, tak osobnostně - než si myslí, zodpovědný, laskavý, spolehlivý, nápomocný a štědrý.

Nedostatky: Příliš se strachuje, nedokáže si pomoci a vše sbírá, má problémy vidět sociální vzorce chování, velmi opatrný v potenciálně nebezpečných situacích, hádá se o to, kdo bude velitelem.

Dovednosti: Má speciální pouto s přírodou (na zemi), dokáže donutit cokoliv růst a kvést, má magickou schopnost „mluvit“ s rostlinami a zvířaty a je fyzicky silný.

Oblíbené věci: Příroda, rostliny, hudební nástroje, semínka, tašky, nářadí.

Věděla jsi, že: Farran jednou usnul, když sledoval rostlinu, jak roste. Když se vzbudil, zjistil, že vyrostla do šestinásobné výšky, než je on sám a on byl na její špičce. Musel vyrobit provazový žebřík z jejích lián, aby slezl dolů!

Postavy z Elvendale