Superman

Kal-El byl na Zem poslán z umírající planety Krypton ještě jako dítě a byl nalezen farmáři Martou a Jonathanem Kentovými. Adoptovali ho jako svého syna, pojmenovali ho Clark a naučili ho morálním zásadám. Jak Clark vyrůstal, radiace z pozemského žlutého Slunce mu dala mimořádné schopnosti včetně: nadlidské síly, rychlosti a nezranitelnosti. Také umí létat a jeho oči mají rentgenové, ohřívací, mikroskopické a teleskopické vidění. Jako Superman je symbolem pravdy a spravedlnosti a oddal svůj život ochraně lidství.

fighting
8
strength
12
intelligence
9
speed
11