Mini Film: Ve Vesmíru Tvé Chrápání Nikdo Neuslyší

12 1. 2014

Když se během zápasu roku rozbije televizní satelit pro LEGO City, je fajn, když máš velice motivované kamarády astronauty, kteří vyletí do vesmíru a kvůli tobě ho opraví!