Velké hasičské packy

1 4. 2016

Říká se, že dalmatin je hasičovým nejlepším přítelem. Dokonce i v minulosti podávali hasičům tito chlupatí požární psi vždy pomocnou packu.