Tazar

Tazar má v tygřím kmeni jeden z nejdůležitějších úkolů: Pilotuje Tygří mobilní velitelství. Teď, po Tormakově zradě, je Tazar nejdůvěryhodnějším bojovníkem v kmeni a převzal vedoucí úlohu. Je klidný, odhodlaný vůdce, zaměřený na to, aby vynahradil to, to co provedl Tormak s pověstí kmene. I když není tak moudrý a zkušený jako byl Tormak, vynahrazuje to bojovným srdcem a oddaností těm, kterým velí.