Skinnet

Skinnet je jednou z nejspolehlivějších komických figurek v říši CHIMA. Tomuhle zmatenému skunkovi nikdy nic nevyjde. Jeho kmen zmizel. Jeho nejmocnější zbraní je hnilobný zápach… který nechtěně vypustí vždy v nevhodnou chvíli. Dokonce i jeho jméno, Skinnet, naznačuje jeho nepříliš šťastný úděl. Ale Skinnet se nikdy nenechá rozhodit. Vždy se snaží zapojit nebo být součástí nejnovějších událostí. Jeho přítomnost však nevyhnutelně mívá opačný účinek – nebo výstižněji:

„smrdutý účinek“.Vždy se ale rychle omluví, když se mu to stane. „Prrrrromiňte“ říkává trapně ospale. Nemůže za to, že nedokáže ovládat svoje přirozené projevy skunka, ale přece jen ale cítí nutnost odčinit svůj odpudivý efekt na ostatní. Skinnet není spojen s žádným kmenem a je zřejmě tím nejneutrálnějším tvorem v celé říši CHIMA. Neutralitu si ale sám nevybral. Chtěl by být přijat jednou nebo druhou stranou a projevit se jako hrdina. Ačkoli však vlastní možná nejúčinnější zbraň v říši CHIMA, obě strany konfliktu se zdráhají tuto „jadernou možnost“ použít, neboť se bojí, že by mohli ublížit i sami sobě. Skinneta má vlastně každý rád – jen nikdo nechce být v jeho blízkosti. Někdy funguje jako vyjednavač mezi oběma stranami, většinou to však dopadne tak, že svým smradem vyprázdní místnost dřív, než stihnou dohodnout příměří.