Razcal

Razcal je účetní Havraního kmene. Všichni havrani kradou, ne všichni ale umí počítat. A tehdy vstupuje na scénu Razcal. Vede záznamy o všem, co havrani ukradnou a vyčísluje hodnotu (přičemž bere v potaz inflaci a další „síly trhu“). Pro havrany je důležité získat informace o tom, kde se ve svém kontinuálním zločineckém snažení nacházejí. Postavení havranů je založeno především na jejich schopnosti krást a nikdy nemít dost, takže Razcalovo „oficiální sčítání“ se stává jakýmsi barometrem úspěchu uvnitř kmene. Bez Razcala by byli jen obyčejní zlodějíčci. S ním se však mohou stát „zlodějskými mistry“.