Pohoda a bezpečí v online prostředí

Dnešní děti vyrůstají v digitálním světě a tráví čím dál více času online.

Chceme, a zároveň je naší povinností, poskytovat z hlediska bezpečnosti prvotřídní produkty a zážitky, které dětem umožní užívat si zábavu online a rozvíjet se prostřednictvím digitálního hraní.

Společnost LEGO Group se v roce 2013 stala prvním výrobcem hraček, který se podepsal pod zásady v oblasti práv dětí a podnikání, za kterými stojí Organizace spojených národů, nezisková organizace Save the Children a UNICEF.

V rámci probíhajícího partnerství s Dětským fondem OSN (UNICEF) – od roku 2014 – se zavazujeme prosazovat práva dětí a osvědčené postupy, s cílem společně motivovat další subjekty, aby také přijaly opatření zajišťující ochranu dětí, které je potřeba rovněž v digitálním prostředí.

NÁŠ PŘÍSTUP K DIGITÁLNÍ BEZPEČNOSTI

Věříme, že děti je potřeba směřovat k tomu, aby byly způsobilými digitálními občany. Nejlepší způsob, jak učit o bezpečném chování v online prostředí, je zábavnou formou. Naším cílem není pouze vyrábět bezpečné produkty, ale zároveň také vytvářet bezpečné digitální prostředí pro děti využívající naše online platformy.

Příprava dětí na vstup do digitálního světa

Učit děti, jak se zodpovědně chovat online, je skvělý způsob, jak s nimi trávit čas a něco jim předat! Tyto rady vám pomohou vychovat z dětí dobré digitální občany, kteří budou v bezpečí.

Více informací

Chcete se dozvědět více o digitální bezpečnosti nebo potřebujete poradit? Navštivte tyto zdroje a získejte více informací.