Kapitola 2

Melum a Region ledu

Živelné stvoření známé jako Melum vzniklo před mnoha a mnoha lety a od té doby obývá Region ledu. Jeho duše je spojena se živlem ledu a Melum oblast, v níž žije, zná lépe, než kdokoliv jiný. Stejně jako Kopaka je i toto stvoření vznešené a vyrovnané.

Krocení stvoření

Melum má silnou vůli a není snadné ho zkrotit, což se Kopaka dozví, když se spolu utkají v mrazivých pustinách. Teprve ve chvíli, kdy Toa uzná a přijme, že jsou si rovni, nabídne mu stvoření přátelství a z něho plynoucí výhody.

Moment sjednocení

Ve chvíli, kdy se Toa a živelné stvoření sjednotí, získají společně přístup k nezměrné moci. Kopaka najednou zahlédne místo, kde leží velké bludiště, v němž je ukrytá Maska kontroly.

Sjednocený Toa

Když jsou sjednocení, mají Kopaka a Melum přístup k tajemstvím ledového živlu. Ovládají mocnou sílu spojenou s ledovým živlem a dokáží tak přivolat mrazivé bouře a pouhým soustředěním vůle vytvářet ledové štíty a ledovce.