Kapitola 1

Vstup do bludiště

Živelná stvoření zavedla Toa do měnícího se labyrintu. Byl postaven v dobách dávno minulých, když se mezi obyvateli ostrova Okoto poprvé zhmotnilo Proroctví. Jedině někdo s úžasnou znalostí živlů dokáže otevřít bránu, která do bludiště vede.

Toa někdo sleduje

Umarak se skrývá ve stínech a v temných koutech, stále se drží Toa nablízku, protože tuší, že ho dovedou až k Masce kontroly.

Maska kontroly

Umarakův proradný plán konečně přináší své ovoce. Bídný lovec přechytračí Toa a získává mocnou Masku kontroly.

Pohatuova volba

Pohatu věří, že ztráta Masky kontroly je jeho vina, a proto se sám utkává s Umarakem. Ale krutý lovec postaví Toa před velmi těžkou volbu: Buď získá zpět masku nebo zachrání své živelné stvoření. 
Pohatu si přátelství cení nade vše, takže mu lovec i s Maskou kontroly znovu unikne.