Kapitola 1

Umarakova mise

Makuta se stále nedokáže zhmotnit a vzít tak na sebe fyzickou formu, ale v podobě zlých očí ovládá Makutův silný duch Lovce, s jehož pomocí se snaží najít živelná stvoření. Pouze oni mají klíč k nalezení Makutovy Masky kontroly.

Na lovu

Mazaný lovec se pohybuje ze stínu do stínu a potajmu sleduje Toa a jejich živelná stvoření. Umarak ví, že ho nakonec dovedou k Makutově ztracené masce, k Masce kontroly.

Bludiště

Před dlouhými věky, poté co Makuta zradil svého bratra Ekimua, a mohutný výbuch rozmetal masky moci po celém ostrově Okoto, našla živelná stvoření Masku kontroly. Ve strachu z toho, že by se Makuta mohl jednoho dne vrátit a pátrat po ní, ji schovali na to nejbezpečnější místo, jaké je jen mohlo napadnout: Do měnícího se bludiště, které postavil kmen původních obyvatel ostrova Okoto v dobách dávno minulých.