21029 Buckinghamský palác

  • Buckinghamský palác
  • Buckinghamský palác

Postav si tento model jednoho ze světově nejproslulejších paláců - z LEGO® kostek. Nachází se v samém srdci Londýna. Buckinghamský palác byl sídlem britských panovníků už od roku 1837, kdy se stal oficiálním sídlem královny Viktorie - pouhé tři týdny po jejím nástupu na trůn. Budova od této chvíle plnila svou roli jako místo pro státní návštěvy, ceremoniály uvádění do úřadu i soukromé audience. V roce 2015 otevřela své dveře široké veřejnosti a umožňuje také turistické prohlídky. Tento detailní LEGO model je zaměřen na monumentální neoklasicistní průčelí paláce - navržené architektem Sirem Astonem Webbem v roce 1913. Dále obsahuje slavný balkón, nádvoří a palácové brány. Hlavní příjezdová třída, včetně červeného dvoupatrového autobusu, černého taxíku a Victoriina památníku celý model završuje. Zachycuje tak komplexní podstatu nádherného paláce a jednoho z nejdynamičtějších měst.