21027 Berlín

Berlín

Hlavní město a kulturní centrum Německa bylo založeno již ve 13. století a formovalo - a bylo formováno - mnohými dramatickými událostmi v dějinách Evropy.

Město mělo skromné začátky, kdy bylo středověkým obchodním centrem, a hrálo klíčovou roli ve vzestupu pruského království a také ve vzestupu moderního Německa.

Budovy

Berlínská televizní věž

365 metrů vysoká věž se skládá z 250 metrů betonové šachty, na které je usazena sedmipatrová kopule osazená 118 metrovým pruhovaným červeno-bílým stožárem s anténou. Stále je nejvyšší budovou v Německu a ročně do ní zavítá téměř 1,2 miliónu návštěvníků.

Věž Deutsche Bahn

Architekt Helmut Jahn navrhl tuto úžasnou 103 metrů vysokou půlkruhovou věž ze skla a oceli, která byla dokončena v červnu 2000. Věž je nyní sídlem Deutsche Bahn AG, německé národní vlakové společnosti, a říká se jí BahnTower.

Vítězný sloup

Vítězný sloup byl původně vztyčen mezi lety 1864 a 1873, aby připomínal slavná vítězství ve válkách s Dánskem, Rakouskem a Francií a během 30. let 20. století byl vystavěn až do současné výšky 67 metrů.

Pískovcový sloup stojí na základně tvořené červenou žulou a na jeho vrcholku je 8,3 metrů vysoká socha představující Victorii, bohyni vítězství z římské mytologie.

Braniborská brána

Stavbu Braniborské brány zadal pruský král Fridrich Vilém II. a stala se nejvelkolepější z 18 městských bran, jimiž se kdysi vstupovalo do Berlína. Byla navržena architektem Karlem Gotthardem Langhansem a její stavba trvala od roku 1788 do roku 1791, inspiraci pro bránu čerpal ze vstupního sálu Akropole v Athénách - v Řecku.

Reichstag

Reichstag byl původně dokončen v roce 1894, byl ale téměř kompletně zničen během 2. světové války a od spojení východního a západního Německa v roce 1990 není příliš využíván.

Slavný anglický architekt Sir Norman Foster dostal za úkol budovu renovovat a zvolil si kombinaci původní fasády s moderními architektonickými prvky, jako je například působivá skleněná kopule.

Zobrazit detaily výrobku