21026 Benátky

Benátky

Benátky jsou vystavěné na více jak 100 ostrovech v bažinaté laguně na okraji Jaderského moře a jeho panorama vystupuje z vody a dopřává návštěvníkům nevšední architektonický zážitek. V historickém městě nejsou žádné silnice ani auta; místo nich je zde 177 kanálů s více jak 400 mosty, které umožňují přístup do bezpočtu úzkých uliček a náměstíček, které připomínají bludiště.

Budovy

Most Rialto

Most Rialto se klene nad Velkým kanálem v srdci historického města a byl postaven mezi lety 1588 a 1591.

Design jednotného klenutí je nad vodou s obloukem, který má 7,5 metru, a nacházely se na něm tři chodníky: dva menší vnější chodníky u krajů a širší centrální chodník mezi dvěma řadami malých obchůdků. Celá struktura byla postavena na 12000 dřevěných pilířích, které i po 400 letech stále most podpírají.

Most vzdechů

Most vzdechů byl navržen Antoniem Continim a byl dokončen v roce 1602, je krytým mostem, který stojí nad Rio di Palazzo a spojuje staroměstskou věznici s výslechovými místnostmi v Dóžecím paláci.

Romantické jméno mostu pravděpodobně odkazuje na vzdechy odsouzených, když naposledy spatřili Benátky, než je uvrhli do jejich vězeňských cel.

Zvonice sv. Marka

98,6 metrů vysoká Zvonice sv. Marka stojí osamocená v rohu náměstí sv. Marka, blízko předního vstupu do baziliky. Cihlová struktura je 12 metrů široká na každé straně, je 50 metrů vysoká a na vrcholku má zvonici s pěti zvony.

Bazilika sv. Marka

Bazilika sv. Marka je nejslavnějším kostelem v Benátkách a nejznámějším příkladem unikátní italsko-byzantské architektury města.

Předpokládá se, že budova v současné podobě byla postavena mezi lety 1073 až 1093. Rozložení samotné baziliky připomíná řecký kříž a nejvyšší z pěti kopulí dosahuje výšky 43 metrů. 

Sloupy sv. Theodora a benátského lva

Dva žulové sloupy stojí u vstupu na náměstí sv. Marka. Má se za to, že oba sloupy byly vztyčeny kolem roku 1268.

Na vrcholku západního sloupu je socha sv. Theodora, prvního patrona města. Na východním sloupu stojí okřídlený benátský lev, symbol druhého patrona města, sv. Marka.

Zobrazit detaily výrobku