21011 Braniborská brána

  • Produkt se už nevyrábí

Facts

  • Location: Berlin, Germany
  • Architect: Carl Gotthard Langhans
  • Style: Classicism
  • Materials: Sandstone
  • Year: Begun in 1788, completed in 1791

History

The Gate was constructed between 1788 and 1791 according to the designs of its architect, Carl Gotthard Langhans. The Gate itself is built in sandstone and consists of twelve Doric columns, six to each side, forming five passageways. Citizens originally were allowed to use only the outermost two, the central passageway being reserved for Prussian royalty and visiting foreign dignitaries.

Though the Brandenburg Gate has remained essentially unchanged since its completion, it has had a turbulent existence.In 2000, the Berlin Monument Conservation Foundation (in German: StiftungDenkmalschutz Berlin) began a full restoration of the Brandenburg Gate. It opened to the public againon October 3rd, 2002, the twelfth anniversary of German Reunification.

Today, Brandenburg Gate is regarded as one of Europe’s most famous landmarks.

Architekt

architekt

Stavbu Braniborské brány zadal pruský král Fridrich Vilém II. jako mírový symbol a stala se nejvelkolepější z 18 městských bran, jimiž se kdysi vstupovalo do Berlína. Celá stavba a výzdoba brány vyjadřovala mimořádnou důležitost monumentálního vjezdu na proslulou třídu Under den Linden, vroubenou lipovou alejí, která původně vedla přímo až k městskému paláci pruských vladařů.

Carl Gotthard Langhans (15. 12. 1732-1. 10. 1808) se narodil ve slezském Landeshutu (dnes na území Polska). Za inspiraci pro Braniborskou bránu si vzal aténské Propylaje, monumentální vstupní bránu Akropole. Právě tak jako aténské Propylaje vedly ke svatostánku antického světa, měla i Braniborská brána vyznačovat vstup do nejvýznamnějšího města pruské říše.