About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Vyjádření k využití značky LEGO® v kampani organizace Greenpeace

Jørgen Vig Knudstorp, CEO společnosti LEGO Group, komentuje kampaň organizace Greenpeace, která ke kritice společnosti Shell využívá značku LEGO.

Společnost LEGO Group zastává zodpovědný přístup a neustále se snaží řídit motem společnosti z roku 1932: „Pouze to nejlepší je dost dobré“.

Naším cílem je mít pozitivní vliv na společnost a planetu, kterou zdědí naše děti. Snažíme se toho docílit tím, že děti po celém světě inspirujeme a rozvíjíme prostřednictvím kreativního hraní.

Smlouva o propagaci uzavřená se společností Shell je jen jedním z mnoha způsobů, jak kostičky LEGO® zprostředkovat více dětem.

Jsme vděční za jakékoli relevantní postřehy od fanoušků, dětí, rodičů, nevládních neziskových organizací a dalších partnerů, které nás inspirují. Mají vůči našemu přístupu velká očekávání. A my také.

Kampaň organizace Greenpeace je zaměřena na činnost společnosti Shell v konkrétní oblasti. Jsme toho názoru, že takovou záležitost by organizace Greenpeace měla řešit se společností Shell. Mrzí nás, když někdo značku LEGO využívá jako nástroj při sporu mezi organizacemi.

Předpokládáme, že společnost Shell dostojí svým závazkům nehledě na to, v jaké oblasti působí, a pokud tomu tak nebude, jistě provede patřičná opatření, aby situaci napravila. Rád bych upřesnil, že dlouhodobou smlouvu se společností Shell, kterou jsme uzavřeli v roce 2011, máme v plánu dodržet.

I nadále se budeme řídit motem „Pouze to nejlepší je dost dobré“ a zprostředkovávat dětem po celém světě kreativní a inspirující zážitky s hračkami LEGO.

Jørgen Vig Knudstorp, President a Chief Executive Officer společnosti LEGO Group.