About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Společnost LEGO® Group zvýšila od roku 2009 efektivitu využití energie o 30 procent

Billund (Dánsko) 26. února 2014 Přehled nefinanční výkonnosti společnosti LEGO Group v roce 2013 ukazuje zlepšení ve většině parametrů – od ekologických otázek a spolupráce s dodavateli až po bezpečnost zaměstnanců.

Dne 27. února 2014 zveřejní společnost LEGO Group svou výroční zprávu (Annual Report) za rok 2013 s přehledem finančních výsledků a také zprávu o odpovědném chování (Responsibility Report) za rok 2013. Před vydáním samotných zpráv dnes společnost LEGO Group odhaluje hlavní body nefinanční výkonnosti v roce 2013.
 
„Výsledky roku 2013 zcela zásadně potvrzují naši snahu o zlepšení fungování LEGO Group jako odpovědné společnosti. I vzhledem k tomu, že se působnost společnosti rozšiřuje do celého světa, jsme odhodláni mít pozitivní vliv jak na společnost, tak na planetu, kterou jednou zdědí naše děti. To se odráží ve všech oblastech našeho podnikání – ať už se jedná o bezpečnost hraček, efektivnější využití energie ve výrobě, zlepšení kultury bezpečnosti zaměstnanců, spolupráci s dodavateli v oblasti odpovědného chování nebo o to, jakým způsobem dětem nabízíme naše produkty,“ říká Jørgen Vig Knudstorp, President a CEO společnosti LEGO Group.

Vybrané hlavní body:
Životní prostředí

• V roce 2013 se efektivita využití energie ve výrobních závodech LEGO zvýšila o 6,7 procenta.
• Celkem tak od roku 2009 společnost LEGO Group zvýšila efektivitu využití energie o více než 30 procent.
• V roce 2013 se společnost LEGO Group připojila k programu Climate Savers Světového fondu na ochranu přírody a ještě tak zdůraznila svůj závazek snížení emisí CO2 – jak ve výrobních závodech LEGO, tak v celém hodnotovém řetězci.

Zaměstnanci
• V roce 2013 se stalo 36 pracovních úrazů vyžadujících pracovní volno, což v porovnání s rokem 2009 představuje pokles o více než 40 procent a zároveň vůbec nejnižší míru úrazovosti (1,7).
• Od roku 2009 se počet zaměstnanců společnosti LEGO Group zvýšil přibližně o 5 000.

Zvýšení efektivity využití energie
„Upřímně věříme, že naším největším přispěním společnosti je zážitek z hraní, který prostřednictvím našich produktů přinášíme dětem na celém světě. Naše stavebnice díky
zážitku z kreativní hry v dětech vzbuzují inspiraci a pomáhají jim v rozvoji. Jak ale naše produkty putují ke stále většímu počtu dětí po celém světě, musíme také zajistit, aby jejich výroba a distribuce probíhala udržitelným způsobem. Jsme si velice dobře vědomi toho, že naše činnost má dopad na tuto planetu,“ říká Jørgen Vig Knudstorp.

Společnost LEGO Group neustále pracuje na zvýšení efektivity využití energie při výrobě produktů LEGO. V roce 2013 společnost LEGO Group tuto efektivitu zvýšila o 6,7 procenta.

„Jedná se o velmi uspokojivý výsledek a potvrzuje fakt, že jsme za pouhých pět let dokázali zvýšit naši efektivitu o více než 30 procent. Jen samotný nárůst efektivity za rok 2013 odpovídá snížení emisí CO2 o 6 500 tun,“ uvádí Bali Padda, LEGO Group Executive Vice President a COO.

Méně zranění v roce 2013
Další sledovanou oblastí je kromě ekologických dopadů provozu společnosti LEGO Group také bezpečnost zaměstnanců. Společnost LEGO Group zaznamenala za rok 2013 míru úrazovosti 1,7 (měřeno ve zraněních na milion pracovních hodin).

„Naše aktuální míra bezpečnosti je na úrovni nejvyšších mezinárodních norem, stále se ale můžeme zlepšit. V roce 2013 jsme měli 36 zranění při počtu 11 755 zaměstnanců po celém světě. Tato hodnota je doposud nejlepším dosaženým výsledkem, neznamená však splnění našeho ambiciózního cíle pro tento rok,“ vysvětluje John Goodwin, LEGO Group Executive Vice President a CFO.

Dosažení změn v chování v této oblasti vyžaduje čas. Společnost LEGO Group stále přijímá značný počet nových zaměstnanců, zvyšuje povědomí o bezpečnosti a zlepšuje nástroje pro hlášení nehod: to může vést k lepšímu dodržování bezpečnostních pravidel, hlášení o nehodách, kterým se jen těsně podařilo vyhnout, a o zraněních zaměstnanců. Z krátkodobého hlediska to nejspíš bude mít na míru úrazovosti negativní vliv.

„Nijak to ale neovlivní fakt, že v roce 2013 se společnost LEGO Group stala bezpečnějším místem pro práci a že jsme za pouhých pět let ušli velký kus cesty. Od roku 2009 jsme do společnosti přibrali více než 5 000 lidí a zároveň snížili množství pracovních úrazů o více než 40 procent,“ říká John Goodwin.

Znásobení vlivu prostřednictvím spolupráce
V roce 2013 společnost LEGO Group potvrdila, že může svůj pozitivní vliv znásobit větší mírou spolupráce s partnery, dodavateli a příslušnými nevládními organizacemi. V témže roce pak započala spolupráci v rámci programu Climate Savers se Světovým fondem na ochranu přírody a zavázala se ke snižování celkových emisí uhlíku v celém hodnotovém řetězci (včetně dodavatelů). Jedná se o první spolupráci tohoto druhu v hračkářském průmyslu.

Cílem do roku 2016 je snížit energii potřebnou k výrobě jedné tuny prvků LEGO o deset procent v porovnání s rokem 2012 a zároveň vyvážit přímé a nepřímé emise uhlíku obnovitelnou energií.

Bali Padda doplňuje: „I nadále chceme plnit náš slib lepšího světa pro naše děti. Partnerstvím si vytyčujeme jasný směr našich činností v  úzké spolupráci s našimi partnery a dodavateli.“

Výsledky společnosti LEGO Group za rok 2013 budou přenášeny živě ve čtvrtek 27. února v 10:30 hodin (SEČ). Chcete-li prezentaci sledovat živě nebo si stáhnout její záznam, případně také zprávu Responsibility Report za rok 2013 (obojí bude k dispozici na internetu ihned po skončení prezentace), přejděte na stránku http://aboutus.lego.com/cs-cz/news-room/2014/february/annual-result-2013-live-stream.  

Další informace:
Morten Vestberg,
Communications Manager,
LEGO Group
Tel:+45 5215 9259
morten.vestberg@LEGO.com

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer,
LEGO Group
Tel: +45 7950 4348
RRT@LEGO.com

Barbora Šumanská,
Ogilvy Public Relations
Tel: +420 602 658 209
barbora.sumanska@ogilvy.com