About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

The LEGO Brand Framework
- click to enlarge

Značka LEGO je více než jen známé logo. Představuje očekávání, která lidé chovají vůči společnosti a jejích výrobcích a službách, a také synonymum zodpovědnosti, kterou LEGO Group cítí vůči okolnímu světu. Značka se chová jako záruka kvality a originality.

Hodnoty značky LEGO®

Fantazie:
Zvědavost se ptá "Proč?" a představuje si vysvětlení  nebo možnosti (pokud....tak). Hravost se ptá pokud? a vymýšlí, jak se z obyčejného stává zvláštní, fantazie či fikce. Snění představuje první krok.

Děti rozvíjejí fantazii - základ tvořivost prostřednictvím svobodné hry

Tvořivost
Tvořivost je schopnost přicházet s nápady a něčím, co je nové, překvapivé a hodnotné. Systematická tvořivost je zvláštní formou tvořivosti, která kombinuje logiku a dedukci s hravostí a fantazií.

Zábava
Zábava je štěstí, které prožíváme, když se naplno ponoříme do něčeho, co vyžaduje dokonalé zvládnutí (náročná zábava), kdy jsou naše schopnosti v rovnováze s danou výzvou a kdy vykazujeme pokrok směrem k cíli. Zábava je součástí jak procesu, tak jeho dokončení.

Zábava znamená společnou činnost, vzrušení z dobrodružství, radostné nadšení dětí a radost z překvapení jak sebe sama, tak ostatních tím, co dokážete nebo vytvoříte.

Učení
Učení zahrnuje příležitosti k experimentování, improvizaci a objevování - rozšiřování vlastního myšlení a činností (hands-on, minds-on), přičemž nám pomáhá vidět a ocenit více perspektiv.

Péče
Péče představuje touhu po pozitivní změně v životě dětí, pro naše partnery, kolegy a svět, v němž žijeme, a rovněž zvážení jejich perspektivy ve všem co děláme.

To, že uděláme pro ostatní něco navíc, ne proto, že musíme, ale protože cítíme, že je to správné a protože nám na tom záleží.

Péče je o pokoře - nemyslet si méně o sobě, ale méně myslet na sebe.

Kvalita
Od reputace dokonalé výroby po všeobecnou důvěryhodnost- věříme v kvalitu, která mluví sama za sebe a vyslouží nám doporučení.

Kvalita pro nás znamená výzvu neustálého zdokonalování, mít nejlepší hračku, která je nejlepší pro děti a jejich rozvoj a být nejlepší pro naši komunitu i partnery.