About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow
Smiling child with red brickJiž od svého založení v roce 1932 se LEGO Group zaměřuje na kvalitu ve všech oblastech své činnosti.

Kvalita je z pohledu LEGO Group spojením kvality výrobků a etických hodnot. Tento postoj je hluboce zakořeněn v hlavním krédu celé společnosti - v našich vizích i poslání. LEGO Group se snaží předčit očekávání svých zákazníků v oblasti výrobků a služeb, a stejně tak i pokud jde o celkové vnímání LEGO značky. Pracovní postupy týkající se kvality jsou nastaveny naším globálním systémem řízení kvality.

Důvěra, jakou nyní LEGO Group celosvětově pociťuje, je výsledkem našich trvalých vysokých nároků na kvalitu, ať už jde o bezpečnost výrobků či odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, spotřebitelům a místnímu prostředí. Jako čelní výrobce se ve sféře kvality, služeb a výrobků zaměřujeme na vnímání kvality ze strany našich zákazníků.

LEGO Group chce dosáhnout čelního postavení v oblasti kvality
LEGO Group chce dosáhnout čelního postavení ve všech svých obchodních oblastech. Herní materiály pro LEGO Group tudíž splňují jak národní, tak mezinárodní požadavky na herní materiály. LEGO Group si však kromě splňování všech běžných požadavků klade za cíl i splnění přiměřeného očekávání spotřebitelů v oblasti kvality a bezpečnosti, přičemž bere v úvahu otázky designu, herních zvyklostí i předpoklad nesprávného používání.

Veškeré LEGO herní materiály vyráběné pro evropský trh jsou opatřeny štítkem EU CE. Tímto označením LEGO Group garantuje, že výrobek splňuje evropskou směrnici o bezpečnosti hraček. Výrobky určené pro trh Spojených států splňují federální předpisy (Code of Federal Regulation), zákon o bezpečnosti výrobků (Consumer Product Safety Improvement Act/CPSIA) a normu ASTM F963.
V praxi to znamená, že veškerý LEGO herní materiál musí splňovat ty nejpřísnější regulační podmínky platné pro hračkářský průmysl.

Pro své výrobky používá LEGO Group především plast ABS. Tento materiál propůjčuje výrobkům LEGO Group jejich charakteristickou sílu stisku, vysoký lesk a barevnou stálost. Všechny suroviny a výrobky se testují v interních i externích laboratořích.

LEGO Group je členem TIE (Toy Industries of Europe/Sdružení evropských výrobců hraček), TIA (Toy Industries of America/Sdružení amerických výrobců hraček) a European Committee for Standardisation (CEN/Evropský výbor pro normalizaci) v oblasti bezpečnosti hraček. Prostřednictvím sdružení TIE a CEN se LEGO Group aktivně podílí na vývoji norem pro zlepšování bezpečnosti hraček.

Další informace o tom, jak LEGO Group přispívá ke kvalitě a bezpečnosti, najdete v naší Zprávě o pokroku(Progress Report).