Red Knee

Comanchekrigaren Red Knee är lojal mot både sin hövding Big Bear och sitt folk.  Han vet alltför väl att alla inte talar sanning – särskilt när det finns pengar med i bilden.