Captain Fuller

Kavalleriofficeren och tyrannen Fuller är besatt av sin plikt mot sitt land ... och struntar i om andra kommer till skada på vägen.