44029 QUEEN Beast mot FURNO, EVO och STORMER

EVO, kom till räddning i den sexbenta gångaren! QUEEN Beast har fångat STORMER och försöker förvandla honom till ett skräckinjagande odjur i sin ryggkokong. Nu tänker det fruktansvärda odjuret med många ögon fånga FURNO med sina giftklor och sin enorma gripstav och stänga in honom också. Stoppa den hoppande insekten med gångarens kanonskott och missiler, besegra den ohyggliga QUEEN Beast och använd räddningskapseln för att sätta de andra hjältarna i säkerhet. Innehåller FURNO, EVO och STORMER minirobotar med vapen.

44029 QUEEN Beast mot FURNO, EVO och STORMER 44026 CRYSTAL Beast mot BULK 44024 TUNNELER Beast mot SURGE 44016 JAW BEAST MOT STORMER 44020 FLYER BEAST MOT BREEZ 44021 SPLITTER BEAST MOT FURNO OCH EVO