Det är full fart på järnvägsstationen i LEGO City. Resenärerna läser tidtabellen, köper biljetter och går på och av tågen. Gångbron gör det lätt att korsa spåren och ta sig till den andra perrongen. Taxin är redo att köra en passagerare till hans eller hennes slutdestination.