Rekommendationer: Den senaste versionen av unity player: https://unity3d.com/webplayer Windows XP eller senare, 2GB RAM, HD 16 GB, MAC OSX 10.5 eller senare, 2GB RAM, HD 16GB