Vapen

SCRIERCE

Med ett namn som bara en medlem i örnstammen kan uttala rätt är Scrierce ett matematiskt fulländat, aerodynamiskt vapen som kan kastas ofattbart långt. Dess tendens att flyga så långt att hon inte kan lista ut var det har landat gör dock att Eris hellre har det i sin hand och använder det för att stöta till fiender som kommer för nära.