Vapen

Royal Valious of Unity

Royal Valious of Unity är Royal Valious tvilling. Sedan skapelsen har de två identiska vapnen tillhört lejonstammen som symboler för den gudomliga skapelse- och förstörelsekraft som en gång skapade CHIMA. När konflikterna i CHIMA tilltog och blev allt allvarligare stod det klart för Lagravis att nya och gamla pakter måste ingås. Han slöt en pakt med örnarna om att alltid kämpa för att CHIMA ska stå enat. De firade med att äta alldeles för mycket till middag.