Vapen

Royal Valious

Royal Valious och dess tvilling var de första uråldriga hedersvapnen i CHIMA. De är oförstörbara och tillverkade av leochium, en värdefull gyllene metall som hittades vid foten av Cavora. En kunglig chikristall som representerar lejonstammens första kung. Det har kommit i Lavals ägo via en rad hedervärda arvtagare och lyser upp och skyddar sin bärare. Endast de modigaste och mest lojala beskyddarna av CHIMA kommer att kunna använda det. Så är det. Det kommer att ta musten ur dig.