Vapen

Royal Hakraxx

Royal Hakraxx lyder endast under krokodilstammens kung. Det är mindre än Grandiorus, men låt dig aldrig luras av utseendet. Den kungliga röda kristallen är extremt kraftfull. De två som har hittats i CHIMA är monterade på Royal Hakraxx och Grandiorus. Om du riktar kristallens ljus mot örnarnas plan kan du störa deras navigation ordentligt. Men det betraktas inte som ärlig stridsföring, så Crominus gör nästan aldrig det.