Vapen

Glacior

Glacior är Sir Fangars eget kungliga svärd. Tanden sägs ha tillhört en gigantisk sabeltandad tiger som levde för länge sedan. Samma sabeltandade tigers andra huggtand är fortfarande försvunnen någonstans i isen, och Sir Fangar har utfäst en belöning till den som hittar den.