CHI

CHI finns bara i Chimas heliga vattendrag och ger liv och energi till hela kungadömet. Under rätt omständigheter kan Chimas invånare använda CHI-energins koncentrerade kraft. 

CHI-energin strömmar från det svävande Cavoraberget ner i Cavorafloden och har begränsad kraft tills den når den heliga CHI-dammen. När CHI-energin når dammen blandas den med särskilda mineraler i vattnet och bildar vackra, lysande blå klot. CHI-kloten kan sedan sparas och användas vid behov. De slutar lysa när deras kraft är förbrukad. Kloten löses upp och återgår till naturen när energin tar slut. 

CHI-klot kan användas för att driva allt möjligt, till exempel motorer, maskiner och vapen. Chimas krigare bär ofta med sig CHI-klot att använda i nödsituationer och de flesta av Chimas djur har särskilda rustningar som designats för att bära klot. Ett CHI-klot ger användaren en omedelbar energikick. Hans/hennes naturliga förmågor förstärks och många blir snabbare, starkare och uthålligare.

Ett CHI-klot kan driva ett fordon eller en maskin i allt från några timmar till flera dagar, beroende på hur mycket energi som går åt. Hos djuren kan CHI-energins effekt vara i många timmar. Men när energin tar slut blir användaren oerhört utmattad. Därför ska CHI-klot användas med stor försiktighet … om man inte är mitt i en strid förstås!

Enligt traditionen är det lejonen som hanterar och vaktar CHI-energin och den heliga dammen. De delar ut CHI till de andra stammarna och ser till att CHI-energin har rätt koncentration och balans. CHI-energi måste användas. Den kan inte förstöras eller kasseras, eftersom det skulle skapa en farlig obalans i naturen. Det är därför som lejonen för allas bästa ibland ger CHI till sina fiender.

First frame in animation