Djurprofiler

Razcal

Korpar älskar att stjäla och vill gärna känna till värdet på allt de lyckas lägga klorna på. Men alla korpar kan inte räkna. Eftersom Razcal är mycket skicklig på matematik är det hans uppgift att räkna ut värdet på allt stöldgods. Hans ”officiella beräkningar” talar om för stammen om de gör ett bra eller dåligt jobb som mästertjuvar – något som är mycket viktigt för alla korpar!