Rädda G’Loona från korpstammen med Gorzans gorillarobot!

Klampa fram genom djungeln och rädda G’Loona i Gorzans gorillarobot! Hitta Rizzo i korpboet och skjut missiler från bröstet! Avfyra sedan den axelmonterade banankanonen. Se upp för Rizzos CHI-vapen och fruktskjutande katapult! Använd gorillarobotens kraftfulla svingande armar för att slunga iväg Rizzo! Innehåller fyra minifigurer med vapen: Gorzan, Grumlo, G’Loona och Rizzo.